INFORMARE PENTRU FERMIERII CARE DETIN EFECTIVE DE CAPRINE SI OVINE IN LUCRARI DE SELECTIE

382

Controlul oficial al performanțelor de producție este realizat de Asociații acreditate pentru prestarea acestui serviciu, în baza metodologiei de lucru, aprobată de Registrul genealogic rasial și avizată de Agenția Națională pentru Zootehnie, conform graficului de control asumat de asociație. Aprobarea și   avizare acestui document confirmă respectarea cadrului legal de prestare a acestui serviciu.

Agenția Națională pentru Zootehnie prin Direcția de inspecții în zootehnie și prin structurile teritoriale (Oficiile Județene de Zootehnie – OJZ )  realizează inspecția activității de control oficial al performanțelor de producție și dispune măsuri și sancțiuni în cazurile constatate de neconformitate. În urma acestei activități au fost dispuse următoarele măsuri și sancțiuni: excluderea efectivelor de animale din controlul oficial al performanțelor, excluderea crescătorilor de la acordarea ajutoarelor de stat pentru ameliorare până la remedierea deficiențelor, neavizarea documentației tehnice pentru încasarea ajutoarelor de stat pentru ameliorare, suspendarea eliberării de certificate de origine și chiar retragerea acreditării asociațiilor în cazul în care respectiva asociație nu a respectat în mod repetat, continuu sau general cerințele legislației în vigoare.

Ameliorarea populațiilor de ovine se realizează cu dificultate din cauza intervalului relativ mare între generații (4 ani), intensitatea mică a selecției (număr crescut de reproducători reținuți la montă din total candidați la reproducție) deoarece se folosește exclusiv monta naturală dirijată, preciziei selecției (corectitudinea înregistrărilor de origine,  a măsurării și înregistrării performanței), etc., motiv pentru care consolidarea caracteristicilor dorite de ameliorator se realizează în succesiunea generațiilor printr-o muncă de selecție susținută în aşa fel încât fiecare generație să fie mai bună decât precedenta.  Pornind  de  la aceste  considerente  și  având  în  vedere  anul  constituirii  registrelor  genealogice la specia ovine (anul 2007), considerăm că efectivele de animale active înscrise în secțiunea  principală a registrului genealogic ( secțiune care cuprinde doar animale de reproducție de rasă pură) pentru care sunt înregistrate și performanțe de producție, constituie în sine o performanță ducând astfel la o lărgire a bazei de selecție pentru următoarea generație de reproducători.

Pentru  realizarea  obiectivelor  ameliorării  și  obținerea  performanțelor  dorite  se  mențin  la reproducție doar  reproducătorii care provin din părinți și bunici înscriși sau înregistrați în registrul genealogic rasial, pentru care se poate estima/calcula valoarea genetică pe baza informațiilor de performanță obținute din controlul oficial referitoare la propria performanță, la performanța părinților și bunicilor și/sau la performanța fraților și surorilor.

În lipsa acestor informații un mascul nu poate fi certificat ca reproducător în cadrul unui program de ameliorare deoarece nu i  se poate stabili valoarea genetică, aspectul unui animal fiind determinat atât de factori genetici cât și de factori de mediu ( fermă, an, sezon).