Instalarea tinerilor fermieri 2023 – Cum obții punctajul MAXIM pentru finanțarea de 70.000 EURO

92

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe site-ul oficial ghidul consultativ pentru instalarea tinerilor fermieri. Linia de finanțare urmează să fie lansată în perioada următoare, iar fermierii care vor să aibă șanse cât mai mari să obțină fondurile europene, trebuie să-și întocmească un proiect cu punctaj cât mai mare.

În rândurile de mai jos vă vom prezenta toate criteriile de selecție regăsite în ghid, împreună cu punctajele aferente fiecăruia.

Este important de precizat că linia de finanțare pentru instalarea tinerilor fermieri va fi împărțită în două componente – zona națională și zona montană – cu criterii de selecție diferite.

Criterii de selecție pentru instalarea tinerilor fermieri – zona NAȚIONALĂ
 1. Principiul nivelului de calificare – maxim 15 puncte:
  1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii liceale, postliceale sau superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 15 puncte;
  2. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare/instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională. – 10 puncte;
 2. Principiul promovării producției de legume în spații protejate – maxim 30 puncte:
  1. Solicitantul deține în cadrul exploatației cel puțin 7.100 Euro valoarea producţiei standard constituită din legume în spaţii protejate şi îşi propune investiţii în sisteme de încălzire care să deservească întreaga suprafaţă* de spaţii protejate. – 30 puncte;
  2. Solicitantul deține în cadrul exploatației de la 2.300 şi până la 7.100 Euro valoarea producţiei standard constituită din legume în spaţii protejate şi îsi propune prin proiect investiții în sisteme de încălzire care să deservească întreaga suprafaţă* de spaţii protejate. – 20 puncte;
 3. Principiul comasării prin preluarea de exploatații – maxim 10 puncte:
  1. Solicitantul preia integral cel puțin o exploatație agricolă de la un cedent cu vârsta de cel puţin 60 de ani – 10 puncte;
  2. Solicitantul preia integral cel puțin două exploataţii agricole – 7 puncte;
  3. Solicitantul preia integral o exploataţie agricolă – 5 puncte;
 4. Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători) – maxim 10 puncte:
  1. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători) – 10 puncte;
 5. Principiul deținerii în proprietate a exploatației – maxim 10 puncte:
  1. Solicitantul deţine în proprietate suprafeţele de teren agricol aferente exploataţiei și totalitatea efectivelor de animale. – 10 puncte;
 6. Principiul promovării tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale – maxim 25 de puncte:
  1. Agricultură ecologică – 5 puncte;
  2. Combaterea biologică a dăunătorilor/ polenizare biologică – 10 puncte;
  3. Economia circulară/utilizare de energie din surse regenerabile/sisteme de irigare prin picurare independente energetic – 10 puncte.
Criterii de selecție pentru instalarea tinerilor fermieri – zona MONTANĂ
 1. Principiul nivelului de calificare – maxim 15 puncte:
  1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii liceale, postliceale sau superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 15 puncte;
  2. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare/instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională. – 10 puncte;
 2. Principiul promovării sectorului zootehnic – maxim 25 puncte;
  1. Solicitantul deține în cadrul exploatației S.O. majoritar aferent sectorului zootehnic (peste 50%) – 25 puncte;
 3. Principiul comasării prin preluarea de exploatații – maxim 15 puncte:
  1. Solicitantul preia integral cel puțin o exploatație agricolă de la un cedent cu vârsta de cel puţin 60 de ani – 15 puncte;
  2. Solicitantul preia integral cel puțin două exploataţii agricole – 10 puncte;
  3. Solicitantul preia integral o exploataţie agricolă – 7 puncte;
 4. Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători) – maxim 10 puncte:
  1. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători) – 10 puncte;
 5. Principiul deținerii în proprietate a exploatației – maxim 5 puncte:
  1. Solicitantul deţine în proprietate suprafeţele de teren agricol aferente exploataţiei și totalitatea efectivelor de animale. – 5 puncte;
 6. Principiul promovării tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale – maxim 30 puncte:
  1. Agricultură ecologică – 10 puncte;
  2. Agricultură de precizie, inclusiv sisteme automatizate pentru optimizare a fluxului de productie (minimum 5% din valoarea sprijinului) – 10 puncte;
  3. Economia circulară/ utilizare de energie din surse regenerabile (minimum 10 % din valoarea sprijinului) – 10 puncte.