Legea porcului, în sfârșit, adoptată! Ce se întâmplă cu porcii din gospodării

2

Legea porcului a fost adoptată, miercuri, în Camera Deputaților, cu 190 de voturi „pentru”, 26 „împotrivă” şi 49 de abţineri, informează AGERPRES.

Noua lege stabileşte cadrul legal pentru prevenirea şi controlul pestei porcine africane, cu scopul reducerii efectelor negative asupra sănătăţii animalelor şi consecinţelor economice, sociale, culturale şi de mediu, prin aplicarea unor măsuri de control.

Proiectul a fost iniţiat în primăvara anului 2021 de UDMR și vizează responsabilităţile operatorilor şi cerinţele de biosecuritate pentru fiecare tip de exploataţie de porcine din ţara noastră, de tip gospodăresc sau comercială, strategia de management şi de vânătoare a porcilor mistreţi, creşterea capacităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală, campanii de informare, cerinţele privind mişcarea porcinelor pe teritoriul ţării, realizarea controalelor oficiale veterinare şi a altor activităţi de control oficial interinstituţional de către autorităţile competente, în vederea urmăririi implementării măsurilor stabilite.

Potrivit noului act normativ, se elimină prevederea conform căreia creşterea porcinelor poate fi făcută de către persoane fizice în cadrul exploataţiilor noncomerciale de subzistenţă, înregistrate în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor – SNIIA, care cresc maximum cinci porci, cu respectarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, precum şi cu respectarea normelor de biosecuritate şi bunăstare.

De asemenea, se elimină prevederea din legislaţia actuală potrivit căreia porcinele sunt crescute numai pentru îngrăşare, fiind interzisă reproducţia în aceste exploataţii, precum şi cea potrivit căreia porcii, carnea şi produsele din carne rezultate în urma sacrificării acestora nu se comercializează şi sunt destinate exclusiv consumului în gospodăria proprie.

Domeniul de aplicare a legii cuprinde porcinele deţinute, inclusiv porcii mistreţi din crescătoriile şi complexurile de vânătoare; porcinele sălbatice; materialul germinativ; produsele de origine animală; subprodusele de origine animală, fără a aduce atingere normelor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu modificările ulterioare, şi a prevederilor legislaţiei subsecvente din domeniu; instalaţiile, mijloacele de transport, echipamentele şi toate materialele şi căile de infectare implicate sau potenţial implicate în răspândirea pestei porcine africane.

Proiectul prevede că „«decizia de ucidere» reprezintă documentul emis de centrul local de combatere a bolilor – CLCB – sau autoritatea competentă abilitată de CLCB prin care se hotărăşte uciderea porcilor din una sau mai multe exploataţii”.

De asemenea, Legea porcului stabilește că „sistemul semideschis de creştere a porcinelor reprezintă creşterea animalelor din rase autohtone în regim de libertate restrânsă, cu respectarea regulilor de creştere, a cerinţelor de biosecuritate specifice, precum şi cu obligativitatea ca animalele să fie închise într-un anumit spaţiu împrejmuit cu gard şi dublat cu gard electric în interiorul suprafeţei împrejmuite”.

Totodată, transportatorul este definit în Legea porcului drept operatorul care transportă animale în nume propriu sau în numele unei părţi terţe.

„Pe teritoriul României mişcarea porcinelor domestice se realizează în conformitate cu prevederile prevăzute însoţite de următoarele documente: în cazul mişcării porcinelor către o altă exploataţie – formular de mişcare, certificat sanitar-veterinar; în cazul mişcării porcinelor către abator – formular de mişcare, certificat sanitar veterinar, document de lanţ alimentar. Costurile aferente certificării de sănătate la mişcarea din exploataţia comercială de origine sunt suportate de proprietar”, se mai arată în Legea porcului adoptată miercuri, care sancţionează drastic transportul şi comerţul neautorizat sau fără documente al porcilor vii – vectorul principal de propagare a pestei porcine africane.