Lista COMPLETĂ cu plățile APIA pentru crescătorii de vaci în 2023

9

Crescătorii de vaci, fie că fac parte din sectorul laptelui sau cel al cărnii, vor beneficia de o serie de plăți cuprinse în Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027. În rândurile de mai jos, vă prezentăm lista completă cu intervențiile din PNS pentru această categorie de fermieri.

Sprijin pentru sectorul lapte și produse lactate

Prin Pilonul I, se susține sectorul laptelui și produselor lactate prin:

Acordarea unei plăți unice cuplate pe producție pe cap de animal eligibil în vederea menținerii activității de creștere a bovinelor de lapte la un anumit nivel având în vedere aspecte legate de viabilitatea fermelor și riscul de abandon al acestei activităţi, lipsa de alternative în ocuparea forţei de muncă, necesitatea aprovizionării pieţelor locale cu lapte şi produse din lapte, în vederea utilizării capacităţilor de producţie existente.

Prin ecoschema adresată sectorului de vaci de lapte se urmărește îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a animalelor, scopul principal vizat fiind reducerea consumului de antimicrobiene ce conduce la o calitate crescută a laptelui și produselor lactate.

Fermierii care dețin și teren agricol, vor beneficia se plăți pentru asigurarea veniturilor și creșterii viabilității fermei prin intermediul intervențiilor: BISS, CRISS, CIS-YF.

Prin Pilonul II, sectorul laptelui este sprijinit prin:

  • intervențiile de mediu și climă (DR-01, DR-04 și DR-05), prin sinergie cu intervențiile pilonului I, contribuie la o mai bună orientare către nevoile naturale ale speciilor de animale de fermă prin menținerea și gestionarea adecvată a pajiștilor având ca scop de asemenea, conservarea biodiversitatății și de furnizarea servicii ecosistemice și de a proteja resursele naturale.
  • sprijinirea resurselor genetice (DR-03) va duce la creșterea numărului de animale adulte de reproducție din rasele locale tradiționale care sunt în pericol de abandon și va conduce la constituirea unei surse de gene valoroase, bine adaptate la condițiile locale și regionale de mediu, care poate asigura o bază de progres continuu în creşterea productivităţii animalelor, poate contribui la diversificarea populaţiilor existente la un anumit moment, poate contribui la refacerea vitalităţii liniilor selecţionate şi la refacerea rezistenţei la boli.
  • plăți compensatorii pentru crescătorii de vaci de lapte care utilizează terenuri agricole în zone unde producția agricolă este mai redusă cantitativ și/sau calitativ din cauza unor condiții naturale nefavorabile (DR-09, DR-10 și DR-11) va conduce la evitarea abandonului agriculturii în acele zone și la asigurarea unor venituri decente fermierilor.
  • investitii în exploatațiile zootehnice (DR-14 și DR-20) vor crește competitivitatea fermelor zootehnice.
  • modernizarea unităților de procesare pentru obținerea produselor lactate (DR-14, DR-15 și DR-22) vor duca la creșterea valorii adăugate a producelor agricole, diversificarea veniturilor fermierilor și asigurarea de produse locale consumatorilor.
  • intervențiile orizontale (DR-37, DR-38) vor furniza servicii de consiliere și instruire fermierilor în vederea folosirii de tehnologii noi și inovative.
  • dezvoltarea unor aplicații, procese și produse inovatoare prin intermediul grupurilor de producători și a colaborării cu alți actori implicați în sectorul agro-alimentar (ex. institute de cercetare, instituții de învățământ, unități de procesare).
  • sprijinirea grupurilor și organizațiilor de producători (DR-33 și DR-35), pentru a-și îmbunătăți și adapta producția la cerințele pieței (inclusiv pentru aspecte legate de aprovizionare, depozitare, condiționare, procesare, cantitate şi calitate) și pentru a-și comercializa produsele împreună, optimizându-și în acest mod costurile.
Forme de sprijin pentru sectorul carne de vită și mânzat

Pilonul I susține sectorul de carne de vită și mânzat prin acordarea unei plăți unice cuplate pe producție pe cap de animal eligibil în vederea asigurării veniturilor fermierilor având în vedere dificultățile cu care se confruntă sectorul.

Fermierii care dețin și teren agricol, vor beneficia se plăți pentru asigurarea veniturilor și creșterii viabilității fermei prin intermediul intervențiilor: BISS, CRISS, CIS-YF.

Prin ecoschema pentru tineret bovin la îngrășat se urmărește îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a animalelor scopul principal vizat fiind reducerea consumului de antimicrobiene ce conduce la o calitate crescută atât a cărnii cât și a produselor procesate din carne în concordanță cu așteptările consumatorilor.

În cadrul Pilonului II, prin intervențiile specifice în sectorul zootehnic atât în sectorul primar cât și în procesare (DR-22, DR-22 și DR-23), sunt finanțate investiții în înființarea și modernizarea fermelor zootehnice, condiționare, depozitare, procesare și marketingul produselor zootehnice în vederea creșterii competitivității exploatațiilor agricole, obținerea de produse cu valoare adăugată care să permită o mai bună valorificare a acestora pe piață și integrarea producătorilor în lanțul valoric.

În plus, prin intervenția adresată fermelor de mici dimensiuni (DR-14) se are în vedere prioritizarea fermelor care mețin/dezvoltă efectivele de animale din rase autohtone. Totodată, prin intervenția dedicată instalării tinerilor fermieri (DR-30) sunt încurajate acțiunile aferente sectorului zootehnic.

O altă contribuție asupra creșterii animalelor o constituie și sprijinirea continuării activităților agricole în zonele defavorizate prin acordarea sprijinul prin intermediul intervențiilor DR-09, DR-10 și DR-11 având un rol important și în conservarea peisajelor tradiționale, putând servi ca bază de dezvoltare economică prin turism rural. În același timp, sprijinul acordat în cadrul angajamentelor de agro-mediu și climă aplicabile pe pajiști permanente (DR-01, DR04 și DR-05) asigură utilizarea extensivă a suprafețelor utilizate pentru pășunat sau producerea de furaje destinate animalelor. Sprijinirea instalării tinerilor fermieri (DR-30) asigură înnoirea generațională și contribuie la diminuarea abandonului zonelor rurale și în special a celor montane.

Cu ajutorul inetrvențiilor orizontale (DR-37, DR-38) se asigură că fermierii sunt bine informați și că folosesc tehnologii noi și inovative.