Lista cu subvențiile și liniile de finanțare pentru oieri în 2023

6

Crescătorii de ovine și caprine vor beneficia de mai multe forme de sprijin în anul 2023, conform Planului Național Strategic (PNS) 2023-2027. Potrivit documentului publicat de Ministerul Agriculturii, oierii vor fi sprijiniți prin intervenții atât din Pilonul I (plăți directe), cât și din Pilonul II (plăți compensatorii și linii de finanțare pentru investiții).

În ceea ce privește Pilonul I, intervenția adresată oierilor presupune acordarea unei plăți unice cuplate pe producție pe cap de animal eligibil.

”Sprijinul cuplat acordat acestui sector va conduce la dezvoltarea sectorului de creştere a ovinelor/caprinelor, conduce la valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor furajere urmărindu-se evitarea abandonului activităților agricole, prevenirea migrației din mediul rural și a depopulării satelor, reînnoirea generațiilor în managementul fermelor și îmbunătățirea competitivității, a sustenabilității și a calității produselor furnizate”, se arată în PNS.

Potrivit MADR, sprijinul cuplat pentru ovine/caprine va fi în jurul valorii de 20 de euro/cap de animal.

Complementar, în cadrul Pilonului II au fost programate linii de finanțare pentru oieri care vizează atât plăți compensatorii cât și investiții destinate creșterii competitivității sectorului: 

  • Intervenția de Agro-mediu și climă – pachetul Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon (DR-03) vizează creșterea animalelor de rasă pură aparținând raselor locale în pericol de abandon și răspunde astfel nevoilor de conservare a biodiversității și de încurajare a menținerii și aplicării practicilor tradiționale;
  • Sprijinul financiar reprezentat de compensarea fermierilor care utilizează terenuri agricole situate în zone unde producția agricolă este mai redusă cantitativ și/sau calitativ din cauza unor condiții naturale nefavorabile (DR-09, DR-10 și DR-11), constituie o altă contribuție la creșterea veniturilor fermierilor și la reducerea abandonului activității în sectorul de creștere a oilor și caprelor;
  • Sprijinul acordat în cadrul angajamentelor de agro-mediu și climă aplicabile pe pajiști permanente (DR-01, DR-04 și DR-05) asigură utilizarea extensivă a suprafețelor utilizate pentru pășunat sau producerea de furaje destinate animalelor și susținerii agriculturii organice;
  • Investițiile în fermele zootehnice, inclusiv sectorul de ovine caprine, atât pentru investițiile în producție primară cât prin cele aferente procesării (DR-20DR-22) vor duce la creșterea competitivității fermelor de oi și la diversificarea veniturilor fermierilor;
  • Intervenția adresata fermelor de mici dimensiuni (DR-14) are în vedere prioritizarea fermelor care mețin/dezvoltă efectivele de animale din rase autohtone și vor ajuta la creșterea viabilitații fermelor și la reducerea numărului de animale care sunt în pericol de abandon;
  • Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri (DR-30) va contribui la întinerirea fermierilor și la reducerea abandonului în zona rurală, în special în zona montană.
  • Încurajarea fermierilor, prin intermediul intervenției DR-33, de a se asocia sub diferite forme cooperative sau grupuri de producători sau parteneriate informale/formale pentru asigurarea lanțurilor scurte agroalimentare) contribuie la creșterea puterii de reprezentare a acestora pe lanțul de producție, fapt care se va reflecta ulterior în stabilizarea și creșterea nivelului veniturilor.

Menționăm că, pe lângă intervențiile din PNS, oierii ar mai putea beneficia și de alte măsuri de sprijin plătite din bugetul național. O astfel de măsură despre care știm deja este ajutorul de minimis pentru crescătorii de ovine care comercializează lâna. Mai multe detalii puteți citi AICI (click).