MADR alocă 182,9 milioane lei pentru promovarea produselor cu valoare adăugată mare

565

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își propune ca, până în luna martie 2016, să stabilească o strategie pentru crearea unui sistem de irigații modern adaptat cerințelor actuale, iar până în luna octombrie să existe deja un Proiect de Strategie a sectorului de irigații din România, conform listei de priorități strategice ale instituției, publicate vineri pe site-ul Guvernului.

În ceea ce privește aplicarea eficientă a Politicii Agricole Comune și a Politicii comune a Pescuitului, MADR intenționează să ajungă la un management adecvat al resurselor specifice, respectiv administrație agricolă performantă, gestionarea eficientă și eficace a FEGA, FEADR și FEPAM până în octombrie 2016.

De asemenea, pe cea de-a treia prioritate strategică a MADR “Stimularea agriculturii de mijloc prin promovarea fermelor de familie, a asocierii agricultorilor și a lanțurilor scurte de desfacere a produselor agricole” ministerul vrea să modifice până în martie 2016 PNDR 2014-2020 în sensul armonizării cu prevederile legislației naționale referitoare la fermele de familie și grupurile de producători.

Până în octombrie 2016, MADR intenționează să promoveze produsele de calitate și cu valoare adăugată mare, de genul produs montan și produs în fermă, pentru care există un buget de 182,9 milioane lei, potrivit AGERPRES.