MADR, AZI: O nouă schemă de ajutor privind motorina!

3

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus, joi, în dezbatere publică un proiect de hotărâre a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură.

Potrivit noului act normativ, resursele financiare necesare aplicării schemei sunt în sumă totală de 3.000.000 lei, pentru perioada 2023 – 2025 și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii.

Proiectul prevede că schema de ajutor de stat pentru motorină se aplică întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în acvacultură, respectiv: a) persoanelor fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, constituie potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016 cu modificările si completările ulterioare; b) persoanelor juridice.

Totodată, schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură nu se aplică beneficiarilor prevăzuți mai sus dacă se află în una dintre următoarele situații:

  1. a) sunt întreprinderi aflate în dificultate;
  2. b) sunt întreprinderi care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal sau incompatibil cu piața internă;
  3. c) sunt întreprinderi care nu pot solicita sprijin din partea Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură din motivele prevăzute la art.11, din Regulamentul (UE) 2021/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004.

Potrivit reprezentanților MADR, în prezent sunt licențiate pentru producţia de puiet de peşte un număr de 246 de unităţi care exploatează o suprafaţă de peste 6000 de hectare. De asemenea, pentru producţia de pește de consum sunt licenţiate 750 unităţi cu o suprafaţă de peste 65.653 de hectare.

În anul 2021, producţia internă de pește a fost de 11.714 tone, care au asigurat aproximativ 10% din consumul de peşte.

Potrivit proiectului, schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură se va aplica pe întreg teritoriul României, iar sumele se vor plăti până la data de 31 decembrie 2023. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, instituție aflată în subordinea MADR, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.

Proiectul de act normativ privind motorina utilizată în acvacultură poate fi consultat pe site-ul MADR la secțiunea Transparență decizională.