MADR pregătit o nouă Ordonanță de urgență privind despăgubirile pentru fermieri

3

Seceta cumplită din care a lovit România în ultimii ani a arătat că despăgubirile pentru fermieri sunt tot mai greu de suportat de la bugetul de stat, fără o gestionare solidă a riscurilor în agricultură.

În acest context, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat joi că a pus în dezbatere publică, pe site-ul instituției, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind utilizarea instrumentelor de gestionare a riscurilor în agricultură și de modificare a unor acte normative.

Proiectul de Ordonanță de urgență vizează reglementarea mecanismului de funcționare a unor instrumente de gestionare a riscurilor care afectează producția agricolă și stabilește entitățile responsabile pentru implementarea lor.

Noul act normativ prevede, printre altele, că gestionarea riscurilor care afectează sectorul agricol se realizează prin următoarele instrumente:


a) Instrumentul de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole, denumit în continuare fond de risc, implementat prin intermediul intervenției DR-32 din Planul strategic PAC 2023-2027 al României, aprobat de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8783 din 7 decembrie 2022, denumit în continuare PS 2023-2027;

b) Instrumentul financiar de garantare pentru finanțarea capitalului de lucru necesar fermierilor până la încasarea sumelor cuvenite din fondul de risc prevăzut la lit a) pentru pierderile de producție înregistrate ca urmare a unor fenomene climatice nefavorabile;

c) Instrumentul fiscal, prin care fermierii vor beneficia de unele facilități privind impozitele și taxele datorate bugetului de stat, în scopul dezvoltării capacității de răspuns față de riscurile care afectează producția agricolă.

Fondul de risc implementat prin noua Ordonanță de urgență are ca scop acordarea de despăgubiri fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole, cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute în PS 2023-2027.

Potrivit noului act normativ, resursele financiare pentru despăgubirile acordate fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole se constituie din contribuțiile tuturor fermierilor beneficiari ai plăților directe acordate de APIA începând cu anul de cerere 2023, prin reținerea anuală a unui procent de 3% din plățile directe autorizate de către APIA pentru fiecare fermier în parte, din Fondul european de garantare agricolă (FEGA), în baza prevederilor art. 19 din Regulamentul UE nr. 2115/2021 și a PS 2023-2027, contribuții colectate într-un cont de disponibil, denumit în continuare Fond de risc.

Sumele acumulate în Fondul de risc vor fi suplimentate cu contribuția publică prevăzută în cadrul intervenției DR-32 – Instrumentul de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole din Planul strategic PAC 2023-2027 al României, provenind din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și din cofinanțarea de la bugetul de stat aferentă.

Proiectul mai prevede că, în cazul în care volumul resurselor prevăzute mai sus nu acoperă nivelul despăgubirilor cuvenite fermierilor, pot fi alocate, suplimentar, fonduri de la bugetul de stat, în condițiile Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013.

Ȋn acest scop, la propunerea APIA, MADR întreprinde demersurile legale necesare pentru asigurarea fondurilor de la bugetul de stat şi modificarea PS PAC 2023-2027.

Prevederile complete ale noului act normativ pot fi consultate aici.