MADR: Potențialul acvaculturii românești

510

În prezent, potrivit Analizei socio-economică a sectorului pescăresc (lucrare publicată pe www.madr.ro), patrimoniul de interes pescăresc al României, constituit din suprafeţe acoperite permanent sau temporar cu ape, este apreciat ca având o întindere de aproape 500.000 ha la care se adaugă, 66.000 km ape curgătoare din zona de şes, colinară şi de munte şi 25.000 km2 ape marine din Zona Economică Exclusivă la Marea Neagră. Suprafeţele de ape din domeniul public sunt reprezentate de: 300.000 ha lacuri naturale şi bălţi, 98.000 ha lacuri de acumulare şi poldere, 47.000 km râuri din zona de şes şi colinară, 18.200 km râuri din zona montană, 1.075 km fluviul Dunărea.

Configurația diferită a reliefului și varietatea potențialului acvaculturii permit dezvoltarea unor forme de acvacultură specifice fiecărei zone. Astfel, dacă pentru zona montană se practică preponderant salmonicultura, în zonele de șes și luncă reprezentative sunt fermele ciprinicole. In plus, în ultima perioadă, indiferent de zona geografică, se dezvoltarea ferme de acvacultură intensive, de tip ”sistem recirculant”, destinate unei game largi de specii de cultură.

Problemele legate de amenajarea teritoriului în vederea valorificării potențialului acvaculturi, se înscriu într-o sferă mai largă a conceptului de dezvoltare durabilă. Executarea de lucrări hidrotehnice (instalații de captare, stăvilare, diguri, baraje) au consecințe de ordin morfologic, hidrologic și biologic. Sunt necesare studii care să corecteze perturbările create în biotopurile naturale inițiale. Protecția și utilizarea durabilă a apelor, ca mediu de viață pentru pești, este esențială.

Există potenţial pentru dezvoltarea acvaculturii ecologice, a producțiilor de nișă, cum sunt racii sau scoicile, precum și pentru diversificarea produselor de acvacultură cu specii valoroas edin ihtiofauna autohtonă (lin, șalău) sau specii exotice.

România are potențial și resurse pentru a crește producția de pește din acvacultură, în condițiile în care se va crea un mediu economic compatibil cu cel din țările UE. Valorificarea potențialului de excepție al acvaculturii în contextul european, armonizată cu un cadru juridic și instituțional adecvat, va determina creşterea competitivităţii acvaculturii româneşti. (madr.ro)