MADR: Se modifică Ordinul privind criteriile de eligibilitate și documentele justificative pentru intervenția IS-V-01

8

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat pe site-ul instituției proiectul de ORDIN pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 117/2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenției IS-V-01 „Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole”, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Potrivit noului act normativ, Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 117/2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenției IS-V-01 „Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole”, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, se modifică după cum urmează:

„1. La art. 9, alin. (2), lit. m) se modifică și va avea următorul cuprins: «m) documente eliberate de oficiul fitosanitar pe raza căruia se află plantația, din care să rezulte că suprafața supusă programului, nu este infestată/infectată cu unul/mai multe organisme dăunătoare periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta metodologie, în cazul defrișărilor obligatorii din motive sanitare și fitosanitare.»

  1. La art. 10, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins: «(4) În situația în care, la nivelul unui județ, numărul programelor depuse de solicitanți depășeste capacitatea de verificare și de încadrare în termenul prevăzut la alin. (10), directorul executiv al D.A.J. poate solicita altor D.A.J. preluarea sarcinilor de verificare a programelor de către comisiile constituite în același scop, astfel încât verificarea dosarelor să se realizeze în termen.»”, se arată în document.

Proiectul de ORDIN pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 117/2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenției IS-V-01 „Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole”, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 poate fi consultat pe site-ul MADR la secțiunea Transparență decizională/Proiecte de acte normative.