Margareta: Plantă utilizată ca indicator de management pentru pajiști

811

În broșura prezentă pe site-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Durabilă sunt descrise pe scurt indicatori floristici care arată anumite măsuri de management (intensiv și extensiv) pentru pajiştile permanente cu înaltă valoare naturală (HNV) din Romania. Unul dintre aceștia este Margareta.

Denumirea ştiinţifică: Leucanthemum vulgare Lam. s. str.

Denumirea engleză: Ox-eye Daisy Familia: ASTERACEAE (COMPOSITE)

Descrierea speciei (Forma speciei): Planta are perioadă de vegetaţie pe parcursul mai multor ani cu tulpină îndreptată în sus, slab ramificată. Frunzele bazale alungite, mai late la bază (în formă de lingură). Flori amplasate în vârful tulpinii cu petale albe şi galbene la mijloc. Are o înălţime cuprinsă între 30 – 60 cm.

Răspândirea: Întâlnită în pajişti din zona stepei, până în subetajul fagului– pajişti moderat uscate.

Caracteristici agronomice:

  1. Toleranţa la modul de folosire (cosit / păşunat): este mediu tolerantă, moderat tolerantă la cosit şi păşunat;
  2. Toleranţă la strivit: este moderat tolerantă şi apare de obicei în fâneţe folosite extensiv, păşunat liber extensiv, pajişti folosite mixt;
  3. Preferinţa pentru pH-ul solului/Troficitatea solului: indiferentă (cu o largă amplitudine faţă de reacţia solului);
  4. Valoare furajeră: este medie fiind o specie de balast;
  5. Influenţă antropică (Indice de hemerobie): are o rezistenţă moderată – medie pajişti extensive.

Indicaţii privind managementul: apare de obicei în fâneţe, păşuni gospodărite extensiv.