Măsuri preventive pentru anumite produse din Ucraina – prea puține, prea târziu, prea scurt timp

1

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor implementează măsurile preventive pentru anumite produse din Ucraina

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) aplică noile prevederi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/903 al Comisiei, din 2 mai 2023, de introducere a unor măsuri preventive privind anumite produse originare din Ucraina, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Astfel, ANSVSA nu va permite importurile în România de grâu, porumb, floarea-soarelui și rapiță originare din Ucraina, de la data de intrării în vigoare a Regulamentului mai sus menționat, până la data de 5 iunie 2023.

Aceste măsuri vizează doar contractele semnate după data de intrarea în vigoare a noilor prevederi și se aplică până la data de 5 iunie 2023.

Pentru celelalte tipuri de produse de origine nonanimală, care nu fac obiectul acestor noi reglementări, ANSVSA realizează controale pentru transporturile provenite din Ucraina la Posturile de Control la Frontieră/Puncte de Intrare și la destinația finală (depozite de cereale, unități de procesare și comercializare) a acestor produse.

În concordanță cu recomandările Comisiei Europene privind sprijinirea rutelor de transport pentru Ucraina, ANSVSA a înființat noi Puncte de Intrare, în județele de la granița cu Ucraina și Republica Moldova, pentru a eficientiza actul de control oficial, în corelație cu numărul de transporturi de cereale.

ANSVSA va continua acțiunile de verificare și împreună cu celelalte instituții responsabile va colabora pentru identificarea de noi măsuri menite să eficientizeze și să fluidizeze transportul de mărfuri.

Serviciu Comunicare și Logistică Documentară