Noile CONDIȚII pentru acordarea subvenției ANT la vaca de lapte

6

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a emis un nou Ordin privind condițiile de acordare a subvențiilor de anul acesta. Actul publicat în Monitorul Oficial se referă la formularul-tip al cererii de plată APIA pentru anul 2023 și conține modificări importante pe care trebuie să le cunoască fermierii.

Iată conținutul integral al documentului emis de MADR, referitor la plata ANT pentru vaca de lapte:

1. La anexa nr. 1 „Cerere de plată 2023”, partea IV „Intervenţii/Măsuri de sprijin:” punctul 57 B „Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT)”, câmpul 57 B.6. ANTZ 7 – lapte de vacă se modifică şi va avea următorul cuprins:

57 B.6. Copii documente privind valorificarea laptelui în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018

1. Documente privind valorificarea unei cantităţi de minimum 3 tone de lapte în perioada 1.01.2018-31.12.2018

a) În cazul valorificării laptelui către prim-cumpărător în perioada 1.01.2018-31.12.2018:

 • APIA a pus la dispoziţie informaţiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la laptele achiziţionat din exploataţia solicitată ANTZ 7 de fermier; sau
 • fermierul a prezentat:
  • copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF), sau copie de pe atestatul de producător şi copie de pe facturi fiscale/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului persoană fizică PF); sau
  • dovada emisă de prim-cumpărător care atestă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă, în baza contractului încheiat.

b) În cazul altor tipuri de valorificare în perioada 1.01.2018-31.12.2018:

 • în cazul producătorului persoană fizică PF: copie de pe factura fiscală/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018, însoţită de copie de pe atestatul de producător;
 • în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/copie de pe facturi/documente contabile, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă; sau
 • în cazul producătorului care a valorificat lapte prin automate de lapte, în funcţie de forma de organizare: copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de încasare/documente contabile/copie de pe factura fiscală/copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită(e) de copie de pe atestatul de producător şi copie de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018; sau
 • în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii: copie de pe avizele de însoţire a mărfii, care atestă livrarea, şi copie de pe notele de intrarerecepţie la unitatea proprie de procesare sau documente contabile din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte livrată şi recepţionată în perioada de referinţă, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC, din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.
Documente privind valorificarea în perioada 1.03.2022-28.02.2023 a unei cantităţi de lapte

a) În cazul valorificării laptelui către prim-cumpărător în perioada 1.03.2022-28.02.2023:

 • APIA a pus la dispoziţie informaţiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la laptele achiziţionat din exploataţia solicitată ANTZ 7 de fermier; sau
 • fermierul a prezentat:
  • copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF), sau copie de pe atestatul de producător şi copie de pe facturi fiscale/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere (în cazul producătorului persoană fizică PF); sau
  • dovada emisă de prim-cumpărător care atestă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere, în baza contractului încheiat.

b) În cazul altor tipuri de valorificare în perioada 1.03.2022-28.02.2023:

 • în cazul producătorului persoană fizică PF: copie de pe factura fiscală/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere, însoţită de copie de pe atestatul de producător;
 • în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/copie de pe facturi/documente contabile, din care rezultă cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere; sau
 • în cazul producătorului care a valorificat lapte prin automate de lapte, în funcţie de forma de organizare: copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de încasare/documente contabile/copie de pe factura fiscală/copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită(e) de copie de pe atestatul de producător şi copie de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, din care să rezulte cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere; sau
 • în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii: copie de pe avizele de însoţire a mărfii, care atestă livrarea, şi copie de pe notele de intrarerecepţie la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de lapte valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC, din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.
Copiile de pe documentele privind valorificarea laptelui în perioada de referinţă 1.03.2022-28.02.2023

a) În cazul valorificării laptelui către prim-cumpărător în perioada 1.03.2022-28.02.2023:

 • APIA a pus la dispoziţie informaţiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la laptele achiziţionat din exploataţia solicitată ANTZ 7 de fermier; sau
 • fermierul a prezentat:
  • copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF), sau copie de pe atestatul de producător şi copie de pe facturi fiscale/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă (în cazul producătorului persoană fizică PF); sau
  • dovada emisă de prim-cumpărător care atestă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă, în baza contractului încheiat.

b) În cazul altor tipuri de valorificare în perioada 1.03.2022-28.02.2023:

 • în cazul producătorului persoană fizică PF: copie de pe factura fiscală/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă, însoţită de copie de pe atestatul de producător; sau
 • în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/copie de pe facturi/documente contabile, din care rezultă cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă; sau
 • în cazul producătorului care a valorificat lapte prin automate de lapte, în funcţie de forma de organizare: copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de încasare/copii de pe facturi fiscale/documente contabile/copie de pe factura fiscală/copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită(e) de copie de pe atestatul de producător şi copie de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte valorificată în perioada de referinţă; sau
 • în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii: copie de pe avizele de însoţire a mărfii, care atestă livrarea, şi copie de pe notele de intrarerecepţie la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de minimum 3 tone de lapte livrată şi recepţionată în perioada de referinţă, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC, din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte; (….)
Codiții de eligibilitate:

Pentru fermierul, crescător de bovine, care solicită ANTZ 7 pentru o exploataţie cu cod ANSVSA înfiinţată până la data de 31.12.2018 şi care a valorificat lapte în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018:

  1. la data solicitării ANTZ 7, exploataţia să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
  2. fermierul a valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţie, în perioada de referinţă 1.01.2018-31.12.2018, conform documentelor specifice care însoţesc cererea de plată;
  3. plata ANTZ 7 se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în anul 2018, în funcţie de cea din perioada 1.03.2022-28.02.2023;
  4. ulterior anului 2023, plata ANTZ se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în anul 2018, în funcţie de cea din perioada de referinţă a anului de cerere.

Pentru fermierul, crescător de bovine, care solicită ANTZ 7 pentru o exploataţie cu cod ANSVSA înfiinţată în intervalul 1.01.2019-28.02.2023 şi care a valorificat lapte în perioada de referinţă 1.03.2022-28.02.2023:

  1. la data solicitării ANTZ 7, exploataţia din care se valorifică lapte este înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
  2. fermierul a valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţie, în perioada de referinţă 1.03.2022-28.02.2023, conform documentelor specifice care însoţesc cererea de plată;
  3. plata ANTZ 7 se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA, produsă şi valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023;
  4. ulterior anului 2023, plata ANTZ se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023, în funcţie de cea din perioada de referinţă a anului de cerere.