Nou Ordin ANSVSA pentru fermele de vaci! Condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite

9

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a publicat în dezbatere un nou proiect de Ordin al președintelui ANSVSA, referitor la exploatațiile de bovine.

Proiectul de act normativ se referă la îndeplinirea cerinţelor referitor la statusul de indemn la leucoza enzootică bovină şi îndeplinirea cerinţelor referitoare la statusul de indemn la infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis.

Leucoza enzootică bovină (LEB)

A. Potrivit Ordinului ANSVSA, fermele de bovine se consideră indemne de leucoză enzootică bovină (LEB) dacă îndeplinesc următoarele cerinţe:

 1. În ultimele 24 de luni nu s-au înregistrat cazuri confirmate de LEB la bovinele deţinute în exploataţie.
 2. În ultimele 12 luni, toate bovinele cu vârsta mai mare de 24 de luni deţinute în exploataţie au obţinut rezultate negative la două teste serologice consecutive efectuate la un interval de cel puţin 4 luni.
 3. Pe perioada testărilor menţionate la punctul 2 toate bovinele introduse în exploataţie provin:
  • din exploataţii indemne de LEB sau
  • din exploataţii în care în ultimele 24 de luni nu s-au înregistrat cazuri clinice de LEB, leziuni post-mortem sau rezultate pozitive la testele de diagnostic pentru leucoza enzootică bovină şi:
   • dacă bovinele introduse în exploataţie au vârsta mai mare de 24 de luni, acestea fie se izolează de restul efectivului şi se testează de două ori la interval de cel puţin 4 luni cu rezultate negative, fie se supun unui test serologic cu rezultat negativ cu 30 de zile înainte de introducerea în exploataţie.
   • dacă bovinele introduse în exploataţie au vârsta mai mică de 24 de luni, acestea trebuie să provină din femele care în ultimele 12 luni au fost supuse unor teste serologice efectuate în conformitate cu pct. 2.
 4. Materialul germinativ introdus în unitate provine din exploataţii indemne de LEB sau provine din unităţi de material germinativ aprobate sanitar veterinar.
 5. Unei exploataţii i se poate acorda statut de indemn la LEB, fără a mai fi necesară îndeplinirea condiţiilor menţionate mai sus, dacă toate bovinele provin din exploataţii indemne la LEB aflate într-un stat membru indemn de LEB sau într-o zonă indemnă de LEB.

B. Statusul de exploataţie indemnă la leucoza enzootică bovină se menţine în cazul în care:

 1. cerinţele prevăzute la punctul 1, 3 şi 4 lit. A continuă să fie îndeplinite;
 2. toate animalele cu vârsta mai mare de 24 de luni au obţinut rezultat negativ la testarea serologică efectuată anual.

C. Statusul de indemn la leucoză enzootică bovină al unei exploataţii se suspendă în cazul în care: 

 1. nu sunt îndeplinite una sau mai multe dintre cerinţele menţionate la litera B;
 2. se suspectează un caz de LEB la o bovină deţinută în exploataţie.

D. Statusul de indemn la LEB al unei exploataţii poate fi restabilit dacă:

 1. sunt îndeplinite cerinţele de la punctul 3 şi 4 litera A şi punctul 2 litera B.
 2. rezultatul investigaţiilor suplimentare al tuturor cazurilor suspecte confirmă absenţa infecţiei.

Perioada maximă pentru care o exploataţie poatea avea statusul suspendat este de 45 de zile.

E. Statusul de indemn la leucoza enzootică bovină al unei exploataţii trebuie retras dacă: 

 1. nu au fost îndeplinite una sau mai multe dintre cerinţe menţionate la litera B după expirarea perioadei maxime pentru care o exploataţie poate avea statusul suspendat, aşa cum este prevăzut la lit. D sau
 2. a fost confirmat un caz de leucoză la o bovină deţinută în unitate.

F. Exploataţia îşi poate redobândi statusul de indemn la leucoza enzootică bovină dacă:

 1. sunt îndeplinite cerinţele de la punctul 3 şi 4 litera A sau de la punctul 2 litera B în cazul exploataţiilor la care statusul a fost retras în conformitate cu punctul 1 litera E;
 2. în cazul exploataţiilor la care statusul a fost retras în conformitate cu punctul 2 litera E, au fost eliminate toate bovinele cu rezultat pozitiv la testul pentru LEB, precum şi descendenţii acestora care au mai puţin de 24 de luni şi toate bovinele în vârstă de peste 12 luni au obţinut rezultate negative la două teste serologice efectuate la interval de cel puţin 4 luni, primul test fiind efectuat nu mai devreme de 4 luni de la eliminarea ultimului caz confirmat. Descendenţii femelelor la care leucoza enzootică bovină a fost confirmată, pot fi ţinuţi în exploataţie dacă au fost separaţi de acestea imediat după fătare şi au obţinut rezultate negative la 2 teste PCR efectuate la 3-5 săptămâni şi 8-10 săptămîni de la fătare, rămân în exploataţie până la vârsta de 24 de luni şi au obţinut un rezultat negativ la un test serologic sau sunt trimişi înainte de testul respectiv la un abator desemnat pentru sacrificare oficială.
Infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis

A. Unei exploataţii de bovine i se acordă statusul de indemn la infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe: 

 1. În ultimele 12 luni nu s-au înregistrat cazuri confirmate la infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis.
 2. Bovinele cu vârsta mai mare de 6 săptămâni au obţinut rezultate negative la două teste imunologice:
  • primul efectuat la 6 luni de la eliminarea ultimului caz confirmat şi a ultimului animal care a obţinut un rezultat pozitiv la un test imunologic;
  • al doilea test trebuie efectuat in intervalul de 6 -12 luni de la prima testare.
 3. De la începerea testării sau prelevării de probe menţionate la pct. 2, subpunctul(i), toate bovinele introduse în exploataţie provin din exploataţii indemne la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis şi:
  • provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă de infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis;
  • au vârsta mai mare de 6 săptămâni şi au obţinut rezultat negativ la testul imunologic efectuat cu 30 de zile anterior introducerii în exploataţie sau efectuat în primele 30 de zile după introducerea în exploataţie, cu condiţia să fi fost izolate în aceasta perioadă de restul efectivului.
 4. De la începutul testării menţionate la pct. 2 subpunctul (i), întregul material germinativ de origine bovină introdus în exploataţie, provine din exploataţii indemne cu infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis sau din exploataţii de material genetic aprobate.â
 5. Prin derogare de la punctelor 1-4, unei exploataţii i se poate acorda statut de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis, dacă toate bovinele provin din exploataţii indemne la infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis şi:
  • provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis;
  • toate bovinele cu vârsta mai mare de 6 săptămâni au obţinut rezultat negativ la un test imunologic efectuat cu 30 de zile anterior introducerii în exploataţie sau efectuat în primele 30 de zile după introducerea în exploataţie, cu condiţia să fi fost izolate în această perioadă de restul efectivului.

B. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis al unei exploataţii se menţine dacă: 

 1. sunt îndeplinite cerinţele de la pctul 1, 3 şi 4 lit. A;
 2. orice caz suspect este notificat şi investigat;
 3. toate bovinele în vârstă de peste 6 săptămâni au reacţionat negativ la un test imunologic efectuat la un interval de cel mult 12 luni.

C. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis al unei exploataţii trebuie să fie suspendat, dacă: 

 1. nu sunt îndeplinite una sau mai multe din cerinţele de la litera B.
 2. se suspectează un caz de infecţie cu Complexul Mycobacterium tuberculosis la o bovină din exploataţie.

D. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis, poate fi restabilit, doar dacă:

 1. sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la punctul 3 şi 4 lit. A, punctul 2 şi 3 lit. B.
 2. rezultatele investigaţiilor suplimentare confirmă absenţa infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis. Perioada maximă pentru care o exploataţie poatea avea statusul suspendat este de 4 luni.

E. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis al unei exploataţii poate fi retras dacă:

 1. nu au fost îndeplinite una sau mai multe cerinţe prevăzute la litera B după ce a trecut perioada maximă de timp pentru care o exploataţie poate avea statusul suspendat.
 2. s-a confirmat un caz de infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis sau
 3. s-au constatat leziuni specifice infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis la abator.

F. Exploataţia îşi poate redobândi statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis dacă: 

 1. sunt îndeplinite cerinţele de la litera B, în cazul exploataţiilor la care statusul a fost retras în conformitate punctul 1 litera E.
 2. au fost eliminate toate cazurile confirmate şi toate animalele care au obţinut un rezultat pozitiv la testul imunologic şi toate bovinele îndeplinesc cerinţele de la pct. 2 de la litera A dacă statusul explotaţiei de bovine a fost retras în conformitate punctul 2 şi punctul 3 de la litera E.

Prin derogare de la cerinţele prevăzute la punctul 2 litera A, statusul poate fi redobândit dacă:

 • toate bovinele cu vârsta mai mare 6 săptămâni au obţinut rezultate negative la 2 teste imunologice, primul efectuat nu mai devrem de 2 luni de la eliminarea ultimului caz confirmat iar
 • cel de-al doilea test va fi efectuat nu mai devreme de 2 luni şi nu mai târziu de 12 luni de la data primei testări sau eşantionări aşa cum se menţionează la subpunctul anterior.

Această derogare poate fi acordată pentru exploataţiile în care:

 1. concluzia anchetei epidemiologice arată că infecţia se datorează introducerii unuia sau mai multor bovine infectate în exploataţie în ultimele 12 luni anterior detectării infecţiei;
 2. statusul exploataţiei nu a fost retras în ultimii 3 ani şi o singură bovină a obţinut rezultat pozitiv la testul imunologic pentru detecţia infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis sau a fost confirmat un singur caz de infecţie cu Complexul Mycobacterium tuberculosis.
 3. toate bovinele au obţinut rezultat negativ la un test imunologic efectuat cu mai puţin de 12 luni înainte de detectarea infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis.