O nouă linie de finanțare de 300.000 EURO/fermă! Cererile se depun la AFIR

43

Prin noul Plan Național Strategic (PNS) 2023-2027 va fi implementată o nouă linie de finanțare specială pentru fermieri. Este vorba despre intervenția DR-17, dedicată investițiilor în sectoarele hamei și/sau struguri de masă.

Prin această linie de finanțare, Ministerul Agriculturii speră să stimuleze aceste sectoare de activitate, pentru că țara noastră are un deficit major în ceea ce privește producția de struguri de masă și hamei, consumul intern fiind întro pondere covârșitoare asigurat prin import.

Beneficiarii eligibili sunt:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4.000 euro SO pentru struguri de masă și 4105 euro SO pentru hamei;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnicoeconomice;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • Încadrarea în zona de favorabilitate pentru cultura de hamei;
 • În cazul înființării și/sau replantării plantațiilor de struguri de masă sau hamei solicitantul trebuie să utilizeze doar material de plantare din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
 • Solicitantul trebuie să prezinte proiectul tehnic avizat de Institutul de profil;
 • În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare, minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);

În cazul proiectelor care își propun simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă pe care o pot obține fermierii din fonduri europene este de 300.000 euro/proiect. În cazul proiectelor mai complexe, se poate ajunge până la 1.000.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului nu poate depăși 65% din costurile eligibile.