O nouă subvenție APIA pentru fermierii din România!

59

Începând cu anul 2023, fermierii români vor putea beneficia de o nouă subvenție APIA care se acordă în sectorul vegetal.

Este vorba despre intervenția PD-20 – Sprijin cuplat pentru venit- Semințe pentru plante furajere. Subvenția APIA se aplică pentru prima dată în România, venind în întâmpinarea nevoii fermierilor care gestionează pajiști temporare sau permanente de a dezvolta culturilor furajere (graminee și leguminoase) din sămânță certificată.

Dintre plantele furajere, graminee și leguminoase care pot contribui la îmbunătățirea pajiștilor, prin reînsămânțare/supraînsămânțare amintim următoarele: golomățul, mazărea furajeră, măzărichea, sparceta, trifoiul roșu și facelia.

Alocarea financiară orientativă pentru pentru noua subvenție APIA în anul 2023 (contribuția Uniunii în EUR) este de 1,2 milioane de euro, cuantumul unitar planificat fiind de 200 de euro/hectar.

Suprafața planificată pentru care se acordă această subvenție APIA, în perioada 2023-2027, este 6.000 de hectare.

De această subvenție APIA beneficiază solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) 1305/2013 și (UE) 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Condițiile de eligibilitate pentru noua subvenție APIA sunt următoarele:

  • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României cu respectarea definiției fermierului activ prevăzută în legislație;
  • Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS) și care are categoria de utilizare teren arabil;
  • Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;
  • Fermierul trebuie să facă dovadă comercializării unei producții minime, în conformitate cu legislația națională;
  • Fermierul trebuie să dețină autorizaţie pentru producerea de semințe de plante furajere;
  • Fermierul să facă dovada utilizării seminței certificate, în conformitate legislației.

Intervenția va contribui la: asigurarea unei alternative la loturile semincere, asigurând, în același timp, sustenabilitatra veniturilor; asigurarea unui minimum necesar de semințe de plante furajere.

Mai multe detalii privind intervenția PD-20 – Sprijin cuplat pentru venit- Semințe pentru plante furajere puteți afla aici.