O STATISTICA IN CARE ROMANIA, NEJEFUITA, S-AR FI POZITIONAT MAI BINE

528

Conform ultimelor statistici Eurostat, UE-28 are aproape 182 milioane de hectare de păduri și alte terenuri împădurite, ceea ce corespunde la 43% din suprafața Europei (cu excepția lacurilor și a râurilor mari). Terenurile împădurite acoperă o suprafata in proporție puțin mai mare decât cea utilizată în agricultură (aproximativ 41%).

În șapte state membre ale UE, mai mult de jumătate din suprafața de teren a fost împădurită în 2015. Peste trei sferturi din suprafața terenurilor împădurite sunt în Finlanda și Suedia, în timp ce Slovenia a raportat 63%; celelalte patru state membre ale UE, fiecare cu o cotă de 54-56%, au fost Estonia, Letonia, Spania și Portugalia, iar în Grecia ponderea suprafeței împădurite este de 50%. Suedia a raportat cea mai mare suprafață împădurită în 2015 (30,5 milioane de hectare), urmată de Spania (27,6 milioane de hectare), Finlanda (23,0 milioane de hectare), Franța (17,6 milioane de hectare), Germania (11,4 milioane de hectare) și Italia (11,1 milioane hectare) . Din suprafața totală a UE-28 acoperită de terenuri împădurite în 2015, Suedia a reprezentat 16,8%. Spania (15,2%) și Finlanda (12,7%), fiind singurele state membre ale UE care înregistrează statistici cu două cifre.

Doar 60,3% din pădurile UE-28 au fost deținute în proprietate privată în 2010. Au existat 10 state membre ale UE în care ponderea pădurilor private era mai mare decât media UE-28, atingând o cotă de 97,0% în Portugalia. În schimb, ponderea pădurilor private a fost sub 20% în Polonia și Bulgaria (cel mai mic procent  înregistrat,  de doar 12,1%).

În anul 2015, stocul de lemn din păduri și alte terenuri împădurite a crescut în UE-28 cu aproximativ 26,0 miliarde de metri cubi (20,1%): Germania a avut cea mai mare cotă (14,1%), Suedia (11,5%) și Franța (10.0 %). Germania a avut, de asemenea, cea mai mare  creștere a stocului  disponibil pentru aprovizionarea cu lemn în 2015, aproximativ 3,5 miliarde m3, în timp ce Finlanda, Polonia, Franța și Suedia au raportat între 2,0 și 2,7 miliarde m3.

Creșterea anuală netă – adică creșterea medie a volumului stocului de arbori vii disponibil la începutul anului, minus mortalitatea naturală medie a acestui stoc – în pădurile disponibile pentru furnizarea de lemn, a fost, de asemenea, cea mai mare în Germania, de 119 milioane m3 în 2015 (16,5% din creșterea totală pentru UE-28), în timp ce Suedia, Franța și Finlanda au reprezentat între 11 și 13% din creșterea netă anuală în UE.