OFICIAL! Condițiile și documentele necesare pentru subvenția de 100 EURO/hectar

10

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat, pe site-ul oficial al instituției, proiectul de Ordonanță privind instituirea schemei de ajutor de stat de 100 euro/hectar, destinată fermierilor din sectorul vegetal.

Potrivit proiectului de act normativ, subvenția de 100 euro/hectar se acordă pentru suprafețele de teren arabil cultivate în toamna anului 2022, pentru un număr maxim de 162.640 de fermieri.

Beneficiarii eligibili pentru subvenția de 100 euro/hectar:
  1. producători agricoli persoane fizice;
  2. producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
  3. producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare;
  4. organismele /organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare.
Condițiile care trebuie îndeplinite de beneficiari:
  1. au depus o cerere de plată în anul 2023, pentru o suprafața determinată de minimum 1 ha, pentru una sau mai multe dintre culturile prevăzute în anexa nr. 1 până la termenul limită de depunere din anul 2023;
  2. nu sunt în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Pentru a primi subvenția, beneficiarii care îndeplinesc condițiile de mai sus trebuie să depună la centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul Bucureşti, unde au depus cererile de plată pe suprafață pentru anul 2023, o cerere de acordare a grantului direct conform modelului prevăzut în anexa nr.2, însoţită de copia documentului de coordonate bancare, numai în situația în care acesta a suferit modificări față de cel înscris în cererea de plată pentru anul 2023.

Cererea de acordare a grantului direct și documentele necesare se depun în termen de maximum 30 zile lucrătoare, începând cu a 5-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței.