Ordin ANPC privind alimentele ce conțin insecte

4

Operatorii economici din domeniul alimentației publice vor avea în curând obligația de a asigura consumatorilor informații referitoare la pe bază de insecte.

Astfel, Autoritarea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a pus în dezbatere publică un proiect de Ordin privind obligaţia operatorilor economici de a asigura consumatorilor informaţii clare și complete cu privire la produsele alimentare ce conțin specii de orice insecte autorizate a fi introduse pe piață ca alimente noi.

Potrivit noului act normativ, „produsele alimentare care sunt/conțin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piață ca alimente noi vor fi prezentate în suprafețele de vânzare într-un stand separat, delimitat de standurile ce conțin produsele consacrate care nu sunt/nu conțin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piață ca alimente noi”.

De asemenea, Ordinul prevede că, pentru corecta informare a consumatorilor şi pentru a le da acestora posibilitatea să afle informaţii clare și complete cu privire la produsele alimentare care sunt/conțin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piata ca alimente noi, operatorii economici au obligația de a afișa, la loc vizibil, lângă standul separat, informația că produsele alimentare sunt/conțin specii de insecte. Afişarea informației va fi realizată prin grija operatorului economic, pe suport sau panou, într-o culoare contrastantă faţă de culoarea de fond a panoului. Suportul sau panoul pe care se face afişarea trebuie să fie monocolor, fără degradeuri ori alte însemne grafice sau culori, indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit, cu font Times New Roman – font size 20.

Actul normative stipulează că „indicarea informaţiilor privind produsul finit/mâncării furnizat/e de unităţile de restauraţie colective, care sunt/conțin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piata ca alimente noi, se face astfel încât informaţiile să fie disponibile şi accesibile direct la locul de desfacere/oferire a acestui/acestei produs/mâncări sau, în cazul comercializării la distanţă, înainte de finalizarea comenzii”.

În acest caz, informaţiile trebuie să fie înscrise într-un loc vizibil, uşor accesibil, lizibil, de neşters şi nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise sau fotografice, lângă produs, pe un panou/meniu. Dacă produsele finite/mâncărurile furnizate de unităţile de restauraţie colective sunt oferite spre vânzare în mai multe locuri diferite în cadrul aceleiaşi unităţi, aceste informaţii sunt prezentate consumatorului la fiecare dintre aceste locuri.

De asemenea, pentru produsul finit/mâncarea furnizat/ă de unităţile de restauraţie colective oferit/ă spre vânzare prin intermediul unei tehnici de comunicare la distanţă, informaţiile figurează pe suportul de vânzare la distanţă, pe eticheta de preţ sau ambalajul de transport, precum şi în orice material publicitar.

Totodată, Ordinul stabilește semnificațiile unor termeni şi expresii, precum:

– a) unitate de restauraţie colectivă şi mijloc de comunicare la distanţă, conform definiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. (d) şi (u) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei;

– b) comercializare de produse alimentare/mâncăruri nepreambalate prin comunicare la distanţă – comercializarea de produse alimentare/mâncăruri nepreambalate de către unităţile de restauraţie colectivă şi/sau comercianţi detailişti consumatorilor care comandă produse alimentare prin mijloace de comunicare la distanţă, aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. (u) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011.

Reprezentanții ANPC precizează că Ordinul privind obligaţia operatorilor economici de a asigura consumatorilor informaţii clare și complete cu privire la produsele alimentare ce conțin specii de orice insecte autorizate a fi introduse pe piață ca alimente noi a fost întocmit cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, transpusă în legislaţia română prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.