ORDIN MADR care vizează crescătorii de bovine și porcine

5

Noutăți pentru crescătorii de bovine și porcine!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pregătește un ORDIN pentru aprobarea modelelor rapoartelor de clasificare a carcaselor de bovine și porcine,a modelelor rapoartelor de inspecţie privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine și porcine,a modelelor rapoartelor de inspecţie privind raportarea preţurilor carcaselor de bovine și porcine, precum şi a modelelor de note de control pentru verificarea agenţiilor de clasificare şi a clasificatorilor independenți.

Prin noul act normativ, ce urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023, „în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum și monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii, aprobată prin Legea nr. 228/2019, cu modificările și completările ulterioare”, Ministerul Agriculturii aprobă:

  1. a) modelul raportului de clasificare a carcaselor de bovine, prevăzut în anexa nr. 1;
  2. b) modelul raportului de clasificare a carcaselor de porcine, prevăzut în anexa nr. 2;
  3. c) modelele rapoartelor de inspecție privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine, prevăzute în anexa nr. 3;
  4. d) modelele rapoartelor de inspecție privind rezultatele clasificării carcaselor de porcine, prevăzute în anexa nr. 4;
  5. e) modelul raportului de inspecție privind raportarea preţurilor carcaselor de bovine, prevăzut în anexa nr. 5;
  6. f) modelul raportului de inspecție privind raportarea preţurilor carcaselor de porcine, prevăzut în anexa nr. 6;
  7. g) modelul notei de control pentru verificarea agenţiei de clasificare a carcaselor, prevăzut în anexa nr. 7;
  8. h) modelul notei de control pentru verificarea clasificatorului carcase independent, prevăzut în anexa nr. 8.

Atât proiectul de Ordin, cât și anexele care fac parte integrantă din respectivul act normative pot fi consultate pe site-ul MADR, la secțiunea „Transparență decizională”.