Ordin MADR privind intervențiile pentru sectoarele vegetal și zootehnic

9

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică proiectul de ordin privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile şi modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)–c) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.

„Pentru continuarea efectuării de plăți neîntrerupte către fermieri și alți beneficiari, din fondurile Uniunii Europene și de la bugetul de stat, în cuantumurile alocate României pentru perioada 2023-2027, conform Planului Strategic PAC 2023-2027 este necesară crearea unui nou cadru juridic la nivel național, având în vedere că perioada reglementată prin OMADR nr. 45/2021, respectiv anii 2021 și 2022, s-a încheiat la 31 decembrie 2022”, se arată într-un comunicat al MADR.

Potrivit reprezentaților Ministerului Agriculturii, în perioada 2023-2027, România beneficiază de la Uniunea Europeană, prin Fondul european de garantare agricolă (FEGA), de 9,78 miliarde euro pentru: sprijinirea tranziției către o agricultură durabilă; o ambiție crescută în ceea ce privește acțiunea în domeniul mediului și al schimbărilor climatice, comparativ cu perioada anterioară de programare; respectarea unor cerințe obligatorii, mai puternice, ce vizează standardele pentru bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor.

Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 1.571/2022 s-a creat baza legală pentru elaborarea legislației secundare, care vizează criteriile de eligibilitate, condițiile/cerințele generale și condițiile/cerințele specifice, precum și modul de implementare pentru următoarele intervenții care se aplică în agricultură:

– sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității;

– sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri;

– schemele pentru climă, mediu şi bunăstarea animalelor;

– schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal, pentru culturile: soia, lucernă, leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre boabe, fasole boabe şi fasole păstăi), orez, sămânță de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, legume cultivate în camp (tomate, castraveţi, ardei, vinete), legume cultivate în sere și solarii (tomate, castraveţi, ardei, vinete), fructe pentru consum în stare proaspătă/procesare (prune, mere, cireşe, vişine, caise, piersici) și semințe pentru plante furajere

– schema de sprijin cuplat în sectorul zootehnic pentru crescătorii de animale din speciile bovine (vaci de lapte, taurine de carne, bivoliţe de lapte.), ovine, caprine și crescătorilor de viermi de mătase.

– ajutoare naționale tranzitorii  în sectorul vegetal pentru culturi amplasate pe teren arabil (ANT 1), in pentru fibră – ANT 2, cânepă pentru fibră – ANT 3, tutun – ANT 4, hamei – ANT 5 și sfeclă de zahăr – ANT 6;

– ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic astfel: schema decuplată de producție în sectorul lapte bovine, schema decuplată de producție în sectorul carne bovine și schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine.

Potrivit reprezentanților MADR, condițiile de acordare a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal sunt identice cu cele pentru acordarea plăților naționale directe complementare aferente anului 2013, potrivit prevederilor art. 147 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2115.

De asemenea, condițiile specifice de acordare a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic sunt identice cu cele pentru acordarea plăților naționale directe complementare aferente anului 2013, cu excepția: a) perioadei de referință pentru ANT lapte, care a devenit anul 2018; b) datei de referinţă pentru ANT carne, care a devenit 31 ianuarie 2018.

Prevederile noului act normativ pot fi consultate pe larg pe site-ul madr, la secțiunea Transparență decizională.