OUG pentru schema de ajutor pentru compensarea pagubelor cauzate de secetă a fost aprobată

470

În ultima ședință extraordinară de Guvern a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie — septembrie 2015. În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis notificările oficiale privind aprobarea schemei de ajutor de stat către Comisia Europeană.

Ordonanța prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensații producătorilor agricoli afectați grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie — septembrie 2015, plățile urmând a fi făcute până la finalul anului 2015.

Sunt eligibili în cadrul schemei producătorii agricoli înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015, care sunt declarați de APIA, în urma controlului administrativ, eligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015.

Pentru accesarea ajutorului de stat, solicitanții depun la APIA o cerere, copii ale procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, ale documentelor de identitate, și, după caz, copii ale documentelor de mandatare a reprezentantului și ale actelor necesare desfășurării activității (atestat de producător, certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului

Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea).

Plata compensatorie se acordă diferențiat, în funcție de procentul de calamitare înscris în procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor și de categoria beneficiarului, având în vedere că în cazul persoanelor juridice costurile de producție sunt substanțial mărite (cheltuieli mai mari cu input-urile necesare respectării tuturor verigilor tehnologice, înregistrare fiscală ca plătitori de TVA.)

Autorizarea beneficiarilor și sumelor cuvenite precum și înregistrarea obligațiilor de plată se efectuează după primirea Deciziei (CE) privind aprobarea acordării ajutorului de stat.

Se preconizează că de prevederile prezentului act normativ vor beneficia circa 173.500 producători agricoli, dintre care 165.100 persoane fizice și 8.400 persoane juridice. Valoarea totală a despăgubirilor este de maximum 640 milioane lei.