Peste 100 de milioane de euro destinate sectorului piscicol

593

19 măsuri lansate prin Programul Operațional de Pescuit
Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM anunță lansarea a 19 măsuri în cadrul a 21 de apeluri de depunere de proiecte, însumând 117.296.942 € (536.506.812,14 lei), sprijin public pus la dispoziția beneficiarilor.
În cadrul acestor apeluri pot fi depuse cereri de finanțare în următoarele domenii:
Pescuit: proiecte privind inovarea, consilierea, creșterea selectivității uneltelor de pescuit, colectarea deșeurilor marine, diversificarea activităților desfășurate de către pescari, înlocuirea motoarelor, creșterea valorii adăugate a capturii și modernizarea infrastructurii pescărești;
Acvacultură: inovarea, consilierea, realizarea/modernizarea/extinderea de ferme piscicole, creșterea eficienței energetice;
Implementarea Politicii Comune în domeniul Pescuitului: sunt vizate activitățile desfășurate de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură privind controlul pescuitului și colectarea de date;
Comercializare și procesare: elaborarea și sprijinirea implementării planurilor de producție și comercializare, măsuri de marketing și procesarea peștelui din pescuit și din acvacultură.

Perioada de depunere a proiectelor variază de la 30 la 60 de zile, în intervalul 29 iunie 2017 – 18 august 2017. Detalii despre apelurile lansate se găsesc pe site-ul Autorității de Management, www.ampeste.ro.