Phil Hogan (C.E.): Noul PNDR nu include măsura 14 „Bunăstarea animalelor” și nu prevede semnarea de noi angajamente cu fermierii în acest sens

661

Europarlamentarii români au cerut Comisiei Europene informații despre posibilitatea ca România să primească fonduri europene pentru bunăstarea animalelor în perioada următoare, în ciuda faptului că prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală nu au fost solicitate asemenea fonduri, după cum a precizat euroalesul Daniel Buda.

În numele Comisiei a răspuns comisarul pentru Agricultură, Phil Hogan, iar răspunsul său a fost prezentat de Buda pe pagina personală dintr-o rețea socială. Astfel, comisarul a transmis României următoarele:

“Programul național de dezvoltare rurală al României (PNDR) pentru perioada 2014-2020 a fost transmis în mod oficial Comisiei la 1 iulie 2014. Acesta nu include măsura 14 „Bunăstarea animalelor” și, prin urmare, nu prevede semnarea de noi angajamente cu fermierii pentru a sprijini bunăstarea animalelor în perioada 2014-2020. Cu toate acestea, el include o finanțare de 437 de milioane EUR din FEADR, programată în cadrul măsurii 14 și destinată exclusiv să acopere plățile restante care urmează să fie efectuate după sfârșitul anului 2015 pentru angajamentele pe cinci ani în materie de bunăstare a animalelor, semnate în temeiul măsurii 215 din PNDR 2007-2013 și aflate în curs de desfășurare.
Analiza situației și identificarea nevoilor (analiza SWOT) din proiectul de PNDR nu au indicat nevoi specifice de sprijinire a bunăstării animalelor dincolo de nivelurile impuse de standardele UE. În acest context, România nu era obligată să justifice neincluderea măsurii respective. Este o chestiune de alegere politică la nivel național, ținând seama de necesitățile socioeconomice extrem de importante ale zonelor rurale din România și de finanțarea limitată disponibilă în cadrul PDR.

În cazul unei modificări a circumstanțelor care ar necesita o actualizare a analizei SWOT, România și-ar putea revizui prioritățile și ar putea propune introducerea măsurii 14. Examinarea proiectului de PNDR al României de către Comisie se află însă într-un stadiu avansat și orice propunere de a adăuga o nouă măsură în acest stadiu ar implica necesitatea unor consultări și ajustări suplimentare, de exemplu pentru a realoca fonduri de la o măsură la alta. Aceasta ar întârzia în mod inevitabil procesul de aprobare a programului.”

În final, europarlamentarul rom\n și-a exprimat convingerea că autoritățile din România vor găsi soluțiile potrivite pentru ca fermierii români să primească fondurile pentru bunăstarea animalelor.

“Îmi pun toată speranţa că pentru perioada 2016-2020, atât Comisia cât mai ales Ministerul Agriculturii din România, vor depune toate eforturile astfel încât fermierii din ţara noastră să beneficieze de toate avantajele măsurii privind Bunăstarea Animalelor iar greşelile care s-au făcut în trecut de către autorităţile naţionale să nu mai fie repetate”.