Prime de asigurare pentru fermieri – măsura lansată ASTĂZI de AFIR

14

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat astăzi, 28 iulie 2021, prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare din perioada de tranziție 2021-2022. Este vorba despre submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”, sesiune care se va desfășura în perioada 28 iulie – 31 octombrie 2021.

Scopul acestei submăsuri este  încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă, precum și stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

Beneficiarii submăsurii 17.1 sunt fermierii activi. Potrivit AFIR, solicitantul eligibil pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: 

 • să fie persoană fizică sau juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • persoana fizică/ reprezentantul legal al solicitantului – persoană juridică, să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
 • să fie fermier activ;
 • să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute
  de prezenta sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de
  asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract;
 • să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin)
  și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale;
 • să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de
  cultură/ pentru întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii existente în cadrul
  exploatației; în cazul plantațiilor pomicole/ viticole se va asigura întreaga suprafață
  plantată cu aceeași specie;
 • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor
  art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de acordare a sprijinului.

Sprijinul public nerambursabil acordat de AFIR prin submăsura 17.1 este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier (solicitantul finanțării).