Pro Agro cere modificarea suprataxei de 2 lei, fixate pentru ambalaje

518

Urmare a adreselor transmise de Federația Națională PRO AGRO în 15 si 23 decembrie 2015,  Ministerul Mediului a organizat o întâlnire pentru a dezbate problemele întâmpinate în sistemul de reciclare a ambalajelor din Industria Alimentară Românească care vor avea un efect decisiv asupra acesteia începând cu 25 ianuarie 2016.

Reprezentan’ii Pro Agro au precizat că”În urma dezbaterilor Federația Națională PRO AGRO a constatat că nu s-a desprins din partea autorităților publice centrale prezentarea unei soluții legale de îndreptare a inechităților legislative cu toate că propunerile noastre au fost pertinente și în concordanță cu respectarea prevederilor legale naționale și comunitare” și anume:

  1. Modificarea cuantumului suprataxei de 2 lei stabilite prin OUG 196/2005  modificată de OUG 31/2013 similar altor state U.E. vecine ( Ungaria – 0,27 lei);
  2. Regândirea întregului sistem de reciclare în care să se stabilească responsabilitățile pentru fiecare actor implicat în procesul de punere pe piață-colectare-selectare-reciclare-verificare-control.
  3. Prorogarea termenului de 25 ianuarie la care se emit deciziile de plată în sarcina producătorului până la o dată rezonabilă la care să existe o evaluare a volumului de ambalaje reciclate în 2015 și a unui nou mecanism de punere în aplicare începând cu 2016.
  4. Crearea unui grup de lucru în cadrul căreia să fie cooptați toți actorii, începând cu operatorii economici care pun pe piață ambalaj cât și reciclatori, autorități ale administrației publice locale care colectează, alături de reprezentanți ai Ministerului Mediului și instituțiilor coordonate pentru a se elabora un proiect de act normativ care să țină cont de specificitatea României și identificarea unor resurse bugetare pentru implementarea unor măsuri de stimulare și încurajare a reciclării de către consumatorul final.

Față de acestea PRO AGRO va reveni cu o nouă adresă către Guvernul României  în care va solicita organizarea unei întâlniri înaintea datei de 25 ianuarie din care să rezulte o soluție juridică prin care se va evita intrarea în colaps a anumitor sectoare din industria agroalimentară românească, deoarece este nevoie vitală de o decizie politică.

În orice caz operatorii economici care au ales soluția prevăzută în lege de a transfera responsabilitatea către O.T.R-uri vor fi dublu taxați începând cu 25 ianuarie dacă nu se ia o măsură, pe de o parte prin achitarea contractului către O.T.R.-uri, iar pe de altă parte de către A.F.M. prin achitarea penalităților de 2 lei fără  însă ca obiectivul final pe care România și la asumat către Comisia Europeană, de a recicla un anumit procent de ambalaj pus pe piață să fie atins.

” În cazul în care instituțiile din România nu vor face demersurile legale necesare salvării producătorilor din sectorul agroalimentar românesc ne rezervăm dreptul de a sesiza instituțiile europene abilitate în acest sens pentru a evita obligarea producătorilor să suporte suprataxarea doar pentru că au respectat legea”, au afirmat reprezentanţii Pro Agro, într-un comunicat de presă.