Producția de legume: Cum amplasăm serelor și solariile?

637

Solariile şi serele produc legume în perioadele reci şi pentru această trebuie să ştim cum le amplasăm.

Legumele cultivate în sere şi solarii sunt dependenţe de cantitatea de căldură acumulată din radiaţia solară pătrunsă până la nivelul solului şi de nivelul pierderilor de căldură din cursul zilei şi nopţii. În cazul serelor căldură se asigura ziua şi noaptea prin diferite mijloace la care se adaugă şi căldură acumulată din timpul zilei prin radiaţii. Speciile de legume pretenţioase la căldură sunt pretenţioase în acelaşi timp şi la la intensitatea şi durata lumini.

Pentru solarii trebuie să ţinem seama de pierderile de căldură din timpul zilei şi nopţii datorate: radiaţiei de exterior, radiaţii în straturile adânci ale solului, gradului de etanşeizare, circulaţiei externe a aerului (vânturile), nivelului temperaturii în exterior, frecvenţei şi cantităţii precipitaţiilor. Tocmai de aceea solariile asigura condiţii mai bune în zonele cu climă mai blanda şi unde temperaturile de primăvară şi toamna nu sunt prea coborâte, iar radiaţia solară este puternică.

Suprafața de teren pentru amplasarea serelor trebuie să fie cât mai plană, pentru a elimina riscul acumulării apei de precipitaţii. Pentru solarii trebuie să avem o suprafaţă netedă, iar dacă sunt situate în pantă această trebuie să fie de 3-5% maxim şi să aibă expoziţie sudică, sud-estică sau sud-vestică. Pe terenurile plane solariile şi serele se orientează cu lungimea pe direcţia nord-sud.

Pentru evitarea pericolului de inundaţie în sere, solul pe care se amplasează legumele trebuie să fie cât mai permeabil, iar nivelul apei freatice cât mai coborât. Pentru culturile legumicole în solarii, solurile cele mai potrivite sunt cele permeabile cu textura mijlocie luto-nisipoase sau nisipo-lutoase. Dacă solurile sunt grele se administrează îngrăşăminte organice cât mai fibroase şi se reface textura prin aplicare de nisip.

Culturile de plante legumicole care sunt realizate pe principiul celor super intensive cu mare densitate, au nevoie de cantităţi destul de mari de apă. Pentru acest motiv sursă de apă trebuie să aibă un caracter permanent să acopere consumul indiferent de perioada anului şi să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

Vânturile pot îndepărta o bună parte din căldură asigurată şi acumulată în sere şi pot provoca daune materiale prin sfâşierea sau îndepărtarea foliei din solarii, ce pot compromite culturile. Solariile se amplasează la adăpostul perdelelor speciale de protecţie cu înălţimea de 2.5-3 m. (gazetadeagricultura.info)