ASTĂZI încep înscrierile în Programul „Teren agricol pentru tinerii fermieri”. De ce sunt mari arenzile

2

Tinerii fermieri care vor să înceapă o afacere în sectorul agricol și nu au un teren trebuie să se grăbească: astăzi, programul care aparține Agenției Domeniilor Statului (ADS) deschide sesiunea de atribuire a terenurilor agricole. Programul este destinat persoanelor de până în 40 de ani, cu studii de specialitate în agronomie care pot concesiona până la 50 de hectare de teren agricol aflat în proprietatea statului, prin administrarea ADS.

Pentru tinerii fermieri, terenuri din 17 județe intră în licitație anul acesta, în special cele din județele din sud, dar și Iași sau Brăila. Terenurile vor fi: teren arabil, viță-de-vie, livezi, pășuni etc.

ADS estimează că va avea între 1100 și 2000 de ha de teren pentru tinerii fermieri. Anii trecuți arenda anuală a fost de la 800 kg grâu/ha până la 3000 kg/ha.

„Dacă pentru aceeași suprafață de teren se înscriu mai mult de doi tineri fermieri, automat se intră în licitație. Deși prețul de pornire a fost mic, datorită dorinței tinerilor de a avea acel teren au început licitațiile”, a declarat directorul general ADS, George Sava, pentru Digi24.

La sesiunea anterioară cinci contracte ale tinerilor fermieri au fost reziliate. O cauză a fost arenda prea mare pe care tinerii nu au putut-o suporta dar au fost cazuri și de inexactitate ale coordonatelor terenurilor: deși acestea păreau lipsite de sarcini, după verificări mai amănunțite, ele avea titlu de proprietate care nu permitea exploatarea din punct de vedere juridic.

Anii trecuți numărul tinerilor participanți a fost unul scăzut, motivul principal fiind acela că arenda stabilită prin licitație este mult peste puterile unui începător în agricultură. 

Solicitanții de terenuri agricole prin programul pentru tineri fermieri trebuie să depună la sediul ADS sau să transmită prin poșta electronica următoarele documente:

a) cerere de principiu care conține numele, prenumele, data nașterii, studiile, domiciliul, comuna și județul pe raza căruia se află terenul solicitat, suprafața solicitată (Anexa nr. 1a la Procedură);

b) cartea de identitate a solicitantului – în copie;

c) diplomele de studii de profil (conform condițiilor de eligibilitate) – în copie;

d) declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că nu a avut contracte încheiate cu ADS, în calitate de persoană fizică, și reziliate din culpa sa și/sau nu a înregistrat restanțe la plățile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS (Anexa nr. 4 la Procedură) – în original.

ADS a primit 6,2 milioane de euro de la Agenția Națională de Cadastru pentru a cadastra terenurile în proprietatea statului român.

Perioada de depunere a cererilor pentru sesiunea nr. 03C din cadrul programului Tineri Fermieri este 15.05.2023-26.05.2023.

Lista cu solicitanții eligibili va fi publicată pe site-ul ADS în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii termenului de depunere a cererilor.