Raport CCE: Deficiențe grave în gestionarea banilor europeni destinați PAC

5

Politica agricolă comună (PAC) a UE rămâne vulnerabilă în fața conflictelor de interese, lipsei de transparență, dar și a măsurilor de detectare a situațiilor riscante și de protejare a avertizorilor, potrivit celui mai recent raport.

Noul raport, publicat luni (13 martie) de Curtea de Conturi Europeană (CCE), examinează modul în care este abordată politica agricolă și de coeziune, două domenii ale cheltuielilor principale ale UE care, împreună, reprezintă aproximativ jumătate din bugetul UE. 

În timp ce auditorii au constatat că există un cadru pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cheltuielile UE, deficiențele în promovarea transparenței și detectarea situațiilor riscante persista, făcând PAC vulnerabila la conflictele de interese.

„Am constatat că s-au făcut eforturi pentru a rezolva problema, dar faliile rămân”, a declarat Pietro Russo, membru CCE, care a condus auditul, subliniind că raportarea cazurilor ar trebui îmbunătățită „pentru a oferi o imagine de ansamblu clară a fondurilor afectate de conflictele de interes”.

Potrivit raportului, în prezent nu există o imagine de ansamblu asupra sumelor afectate de această problemă în cadrul UE, iar măsurile suficiente pentru îmbunătățirea transparenței și protejarea avertizorilor nu au fost încă puse în aplicare.

În plus, multe state membre întârzie să transpună regulile privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale legislației UE, subliniază raportul.

Normele UE impun ca toate persoanele implicate în gestionarea fondurilor europene, atât la nivel european, cât și național, să evite orice conflict de interese care decurge din afinități politice sau naționale, interese economice sau orice alte interese personale, directe sau indirecte.

Atunci când este identificat un conflict de interese aparent sau real, autoritatea competentă este obligată să se asigure că persoana în cauză încetează orice activitate legată de gestionarea fondurilor.

Totuși, la nivel național, de cele mai multe ori, aceste declarații sunt făcute chiar de persoanele vizate, ceea ce înseamnă că se pot dovedi a fi nesigure.

În plus, poate fi dificilă verificarea încrucișată a informațiilor din cauza capacității administrative insuficiente, a regulilor de protecție a datelor și a dificultăților generale de a obține o transparență deplină, au constatat auditorii.

De exemplu, în statele analizate — Germania, Ungaria, Malta și România — auto declarațiile nu sunt obligatorii pentru membrii guvernului implicați în luarea deciziilor cu privire la programele UE și alocarea finanțării corespunzătoare, deși reglementările au impus acest lucru în mod explicit in 2018.

Raportul atacă și cultura „ușii rotative”, prin care personalul trece de la un rol oficial în sectorul public la un rol în sectorul privat în același domeniu, ceea ce, potrivit raportului, „creează intrinsec un risc de conflict de interese „.

Solicitând o „ gestionare mai activă ” a acestor cazuri, auditorii au criticat faptul că autoritățile naționale nu acordă întotdeauna suficientă atenție anumitor semnale roșii. De exemplu, factori precum concurența în contractele negociate fără licitație sau candidații legați de alte părți interesate implicate în proiecte finanțate de UE nu sunt întotdeauna luați în considerare.

Raportul atacă, de asemenea, sursele de informații disponibile public, inclusiv platforma online a Comisiei, Kohesio, care, potrivit CCE, „în prezent nu conține nicio informație cu privire la beneficiarii finali din spatele persoanelor juridice”, nici asupra amplorii conflictelor de interese și frecvența sau importanța problemei, ceea ce limitează controlul public, potrivit raportului.

Acest lucru este cauzat și de faptul că nu sunt comunicate toate neregulile, de exemplu atunci când suma implicată este mai mică de 10.000 EUR sau când acestea sunt detectate și corectate la nivel național înainte ca banii să fie solicitați de la Comisie.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că executivul a luat notă de constatările publicației, subliniind că Comisia a pus în aplicare mai multe măsuri cheie pentru a remedia aceste deficiențe în perioada actuală de programare.

„Îmbunătățim colectarea și interoperabilitatea datelor de către statele membre cu privire la beneficiarii fondurilor UE atunci când bugetul este implementat sub gestiune partajată”, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că a lucrat și pentru a oferi sfaturi și a împărtăși cele mai bune practici cu autoritățile de management.

Purtătorul de cuvânt a spus că Comisia a acceptat cele două recomandări ale auditorilor care vizează îmbunătățirea capacității de a preveni, detecta și raporta conflictele de interese și promovarea transparenței.