RECOMANDARI FITOSANITARE PENTRU COMBATEREA DAUNATORILOR IN LEGUMICULTURA

446
Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi dezvoltarea organismelor dăunătoare în culturile de legume.
Pentru a evita pagubele provocate de atacul organismelor dăunătoare cât și în vederea obținerii unor producții constante și rentabile de legume dar și din dorința ca pe masa consumatorilor români să se găsească produse autohtone de cea mai bună calitate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Națională Fitosanitară recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare atunci când condițiile agrometeorologice au fost întrunite.
Astfel, se recomandă efectuarea tratamentelor împotriva declanșării infecțiilor primare și secundare în cazul patogenilor care provoacă mana tomatelor (Phytophtora infestans), putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea ), alternarioza sau „mana timpurie a tomatelor” (Alternaria solani ), pătarea albă a frunzelor (Septoria lycopersici) etc. prin folosirea produselor de protecție a plantelor (ppp), de exemplu:
  • Antracol 70 WP (propineb) 0,20 %;
  • Bravo 500SC (clorotalonil)1,5-2,0 L /ha;
  • Equation PRO (cimoxanil, famoxadon) 0,4 kg/ha;
  • Cabrio TOP(piraclostrobin, metiram)1,5-2,0 kg/ha;
  • Dithane Neotec (mancozeb)2,0-2,5 kg/ha;
În cazul dăunătorilor cum ar fi: păianjenul roșu comun (Tetranychus urticae), Tripsul comun (Thrips tabaci), păduchele verde al piersicului (Myzodes persicae), păduchele verde al solanaceelor (Macrosiphum euphorbiae), gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata), omida fructelor ( Helicoverpa armigera ), musca minieră (Liriomyza trifolii) molia tomatelor (Tuta absoluta), afide (Aphidae spp),etc., se recomandă ppp, cum ar fi:
  • Affirm (emamectin benzoate) 1,5 kg/ha;
  • Bactospeine DF (bacillus turingiensis) 0,33-0,66 kg/ha;
  • Coragen (clorantraniliprol) 0,175 L/ha;
  • Voliam Targo (abamectim, clorantraniliprol) 0,8 L/ha.
Alternanța produselor de protecție a plantelor este o altă modalitate de creștere a eficacității și de evitare a apariției formelor rezistente a organismelor dăunătoare.
Sunt și alte produse de protecție a plantelor omologate care conțin aceleași substanțe active sau alte ppp omologate care conțin alte substanțe active și care se găsesc în baza de date PEST-EXPERT, care poate fi accesată pe link-ul: www.madr.ro, Secțiunea Fitosanitar