S-a aprobat! Ajutoare de stat pentru fermieri în 2023!

5

Fermierii vor putea primi și în 2023 ajutoare de stat în contextul crizei declanșate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Comisia Europeană a aprobat reintroducerea schemei românești, inclusiv creșterea bugetului, pentru acordarea de ajutoare de stat menite să sprijine companiile în contextul războiului din Ucraina.

„Comisia Europeană a constatat că reintroducerea unei scheme de ajutor românești pentru sprijinirea companiilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei este în conformitate cu Cadrul de criză temporară a ajutorului de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022, cu modificările ulterioare din 20 iulie 2022, respectiv 28 octombrie 2022”, se arată într-un comunicat al executivului comunitar.

Schema constituie o reintroducere a unei măsuri pe care Comisia a aprobat-o inițial în septembrie 2022 (SA.103626) și care a expirat la 31 decembrie 2022. În cadrul schemei, sprijinul public se aordă sub forma de (i) garanții pentru noi împrumuturi și (ii) granturi directe. România a notificat o serie de modificări ale schemei inițiale, vizând în special: (i) o creștere generală a bugetului cu până la 695 milioane de euro (3,4 miliarde RON); (ii) reintroducerea schemei până la 31 decembrie 2023; (iii) o creștere a plafoanelor maxime de ajutor pentru subvențiile directe, în conformitate cu Cadrul temporar de criză, așa cum a fost modificat la 28 octombrie 2022.

Reintroducerea schemei de ajutoare de stat urmărește să asigure lichidități suficiente companiilor afectate de perturbarea economiei cauzată de actuala criză geopolitică.

Comisia a constatat că schema românească, așa cum a fost reintrodusă, continuă să fie în conformitate cu condițiile stabilite în cadrul de criză temporară. Mai exact, în ceea ce privește garanțiile pentru împrumuturi (i) ajutorul va acoperi garanțiile pentru împrumuturi cu o maturitate și o dimensiune limitate și (ii) primele de garanție respectă nivelurile minime stabilite în Cadrul temporar de criză.

În ceea ce privește granturile directe, ajutorul nu va depăși 250.000 de euro per beneficiar activ în producția primară de produse agricole, 300.000 de euro per beneficiar activ în sectoarele pescuitului și acvacultură și 2 milioane de euro per beneficiar activ în toate celelalte sectoare. Sprijinul din cadrul schemei va fi acordat până la 31 decembrie 2023.

Comisia a concluzionat că sistemul rămâne necesar, adecvat și proporțional pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b). TFUE și condițiile stabilite în cadrul de criză temporară. Pe această bază, Comisia a aprobat schema, în forma în care a fost reintrodusă, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.