SASCHIZ – MODEL DE INTABULARE INTEGRATA SI GRATUITA PENTRU TOTI LOCUITORII COMUNEI

459

Imobilele și terenurile din comuna Saschiz sunt printre primele din țară care se găsesc într-un sistem integrat de cadastru și carte funciară. Sistemul electronic cuprinde atât date privind imobilele și proprietarii. Proiectul s-a realizat printr-o finanțare externă, iar acum se mai fac mici adaptări. Comuna Saschiz are peste 2.000 de locuitori, iar în cadrul proiectului s-au făcut circa 8.500 de încheieri de autentificare pentru extrasele de carte funciară, toate cu titlu gratuit.