S-a aprobat azi: Schemă de ajutor de 390 de milioane de lei pentru crescătorii de animale!

3

Guvernul a aprobat în ședința de joi, 22 februarie, o Hotărâre prin care crescătorii de animale vor beneficia în anul 2024 de o schemă de ajutor de stat în valoare de aproximativ 390 milioane de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare.

Suma prevăzută pentru schema de ajutor de stat pentru anul 2024 se încadrează în plafonul total maxim al acestei scheme pentru perioada 2023-2027, care este de 561.571.180 lei.

Potrivit actului normative aprobat de Guvern, pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvidee este prevăzută suma de 120,7 milioane lei, iar pentru speciile ovine și caprine, suma de 269 de milioane de lei.

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin atestat de producător după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole.

Fondurile vor fi asigurate de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.