Guvernul modifică legile privind terenurile pentru tinerii fermieri

3

Guvernul vrea să modifice legile legate de atribuirea terenurilor ADS pentru tinerii fermieri.

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Legii nr. 226/2016 și completarea Legii nr.268/2001, conform căreia terenurile cu destinaţie agricolă aflate în exploatarea societăţilor comerciale din portofoliul ADS, libere de contract, în suprafață maximă de 50 ha, vor fi atribuite direct spre concesionare tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme.

Potrivit unui comunicat al MADR, scopul modificării actului normativ în forma propusă este de a putea organiza și alte forme de licitații și în timpul sesiunilor pentru tinerii fermieri, prin metodele prevăzute de Legea 268/2001, pentru terenurile libere de contract, cu excepția celor deja aflate în procedura pe „Tânărul fermier”, realizându-se astfel încasări suplimentare la bugetul de stat.

 „Forma actuală a actului normativ  prevede la  art. 7. că pe întreaga perioadă a desfăşurării sesiunii de depunere a solicitărilor şi de soluţionare a lor nu se pot încheia alte tipuri de contracte de către ADS, cu excepţia celor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 211 şi 212 din lege (contractele de concesiune prin metoda atribuirii directe), reglementare ce conduce la imposibilitatea valorificării pe perioada derulării sesiunilor de contractare prin programul de susținere a tinerilor fermieri, a altor suprafețe de teren prin alte metode concurențiale prevăzute de Legea 268/2001 (concesionare și arendare prin metoda licitației publice cu strigare), ce nu fac obiectul acestui program.
Durata medie de desfășurare a unei sesiuni de contractare pentru tinerii fermieri este cuprinsă între 3 și 4 luni, în funcție de suprafețele oferite, de numărul solicitărilor, de termenele de depunere a documentelor și de soluționare a acestora,  perioadă în care nu pot fi organizate alte proceduri de contractare, cu excepția celor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 211 şi 212 din legea 268/2001 (concesionarea prin metoda atribuirii directe)”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit reprezentanțior MADR, în momentul de față, în evidențele ADS figurează o suprafață de teren liberă de contract de aproximativ 55.000 de hectare.  

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe larg pe site-ul MADR, în secțiunea „Transparență decizională”.