Ordin MADR: Se schimbă regulile pentru producătorii din sectorul fructelor şi legumelor!

7

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pregătit câteva modificări în legătură cu accesarea schemelor de ajutor de stat de către fermierii din sectorul fructelor şi legumelor.

În acest sens, pe site-ul MADR a fost pus în dezbatere publică un proiect de ORDIN privind completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea.

Potrivit noului act normativ, Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1034 din 28 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

„1. La articolul 56, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (61 ) și (62 ), cu următorul cuprins:

«(61 ) Organizația de producători are obligația notificării la MADR, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, a oricărei modificări survenite la nivelul datelor înscrise în cadrul avizului de recunoaștere deținut, însoțită de o cerere prin care solicită o nouă recunoaştere ca organizaţie de producători, prevederile art. 7 și 8 aplicându-se în mod corespunzător.

(62 ) După eliberarea noului aviz de recunoaștere, avizul de recunoaștere emis inițial pentru organizația de producători își încetează efectele, făcându-se mențiune despre acest aspect în noul aviz.»

  1. La articolul 59, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), care va avea următorul cuprins:

«(3) Organizațiile de producători care au primit un nou aviz de recunoaștere, potrivit prevederilor art. 56 alin. (62 ), notifică APIA în vederea continuării programelor operaționale aflate în derulare.». se stipulează în proiectul de ordin.

După perioada de consultare publică, noul act normativ urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.

Citește și MADR lansează o nouă schemă de ajutor cu finanțări de până la 1,5 milioane de euro/proiect