Sfaturi pentru crescatorii de animale

588

Recomandări ANSVSA pentru protejarea animalelor în perioadele cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și căderi masive de zăpadă.

Pe fondul avertizărilor meteorologice pentru fenomene severe (temperaturi deosebit de scăzute, căderi masive de zăpadă), ANSVSA recomandă:

Pentru crescătorii de animale:

• Asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecție fată de acțiunea directă a frigului și zăpezii;

• Asigurarea unor cantităti suficiențe de apă și furaje corespunzătoare atât cantitativ cat și calitativ;

• Asigurarea bunei functionări a echipamentelor de adăpare și de furajare; se va acordă o deosebită atenție în mod special instalației de adăpare, având în vedere riscul de îngheț al acesteia.

• Verificarea disponibilitătii echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electrică în cazul fermelor comerciale;

• La orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor precum și la apariția unor modificări comportamentale, detinătorul are obligația că pe langă măsurile enumerate mai sus, să anunțe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă sau DSVSA local. De asemenea, în cazul în care, din cauza intemperiilor se produc pagube care afectează bunăstarea animalelor, propietarii sunt obligați să anunțe de urgență primăria sau DSVSA local pentru a fi luate măsurile necesare.

Pentru transportatorii de animale vii:

• Să nu efectueze transporturi de animale în condiții meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt  puternic și căderi masive de zăpadă, decât dacă este neapărat necesar;

• Transportatorii sunt obligați prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provocă răni sau suferințe inutile;

• Inainte de a pleca la drum, se verifică dacă există condiții adecvate de microclimat în  mijlocul de transport, hrană și sursă de apă potabilă și dacă acestea pot fi asigurate pe întreagă durată a transportului.

• Transportatorii trebuie să verifice traseul și alte aspecte legate de călătorie înainte că animalele să fie incărcate în mijlocul de transport, astfel încât, după incărcarea acestora, plecarea să se facă cât mai repede pentru a micșora durată călătoriei.

• La temperaturi scăzute, densitatea de incărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puțin 25% din capacitatea maximă de incărcare autorizată  in funcție de specie, talie, varstă și stare fiziologică;

• In cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, șoferii trebuie să aibă planuri de urgentă pentru a îngriji animalele, în funcție de necesităti;

• Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilație din vehicul trebuie să fie capabile să mentină temperatură de comfort termic în compartimentul animalelor;

• Precizăm că, porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute. În cazul în care în timpul călătoriei temperatură ambientală coboară sub 0° C, este obligatoriu că, mijlocul de transport să fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii;

• Bovinele sunt rezistente la temperaturi scăzute cu condiția că, în mijlocul de transport să nu existe curenți de aer rece;

• Ecvinele pot fi transportate și în situația în care temperatură ambientală coboară sub -20° C cu condiția că, mijloacele de transport să fie dotate cu un mecanism de reglare a temperaturii. O atenție deosebită se acordă și vitezei de transport, numărului de opriri precum și vârstei animalelor transportate.

• Sistemul de ventilație trebuie să asigure distribuția uniformă a aerului, iar autonomia lui trebuie să fie de cel puțin 4 ore, independent de funcționarea motorului  autovehiculului.

• Datorită condițiilor meteorologice există riscul apariției stresului termic prin  frig, motiv pentru care se impune inspectarea animalelor la intervale regulate în timpul călătoriei și totodată identificarea simptomelor acestuia. Simptomele stresului de frig sunt: frisoane, horipilație (se ridică părul/blană), ingrămădire (pentru a conservă căldura), letargie și somnolentă și colaps.

Pentru organizatorii târgurilor în care se comercializează animale vii:

• Padocurile unde sunt ținute animalele în vederea comercializării trebuie să fie suficient de spațioase pentru a asigură libertatea de mișcare minimă necesară animalelor cazate și trebuie să fi prevăzute cu zone de adăpostire umbrite.

• Dacă numai o sursă limitată de apă potabilă este disponibilă, trebuie avute în vedere nevoile zilnice ale unui animal în funcție de specie, talie, rasă și stare fiziologică.

• Toti detinătorii de animale au obligația legală de a luă toate măsurile necesare astfel încât să evite orice suferintă inutilă animalelor și să asigure cel puțin standarde minime privitoare la bunăstarea animalelor deținute.

• Conducerea Autoritătii a dispus DSVSA județene, să intreprindă demersurile necesare pentru informarea: fermierilor, unitătilor administrative locale, transportatorilor și altor detinători de animale, cu privire la măsurile specifice pentru asigurarea bunăstării animalelor în perioadele de iarnă în care se inregistrează condiții meteorologice severe și la responsabilitătile legale care le revin.

Prevederi aplicabile administrațiilor locale:

• Consiliile locale trebuie să se asigure că există posibilităti de colectare și neutralizare a deșeurilor animaliere;

• Conform prevederilor legale, Consiliile locale au obligația că, în adăposturile animalelor, să asigure respectarea normelor de protecție a acestora, respectiv: cazare, transportul și îngrijirea corespunzătoare a acestora.