Subvenții APIA 2023: Cât este sprijinul cuplat pentru pomicultori

37

Pe lista de subvenții APIA 2023 pentru sectorul vegetal se află și intervenția adresată pomicultorilor, PD-19 – Sprijinul cuplat pentru venit – fructe (prune, mere, cireșe, vișine, caise, piersici), cu un cuantum unitar planificat de 567 de euro/hectar.

Pentru perioada 2023-2027, suprafața planificată pentru care se acordă Sprijinul cuplat pentru venit – fructe este 12.000 de hectare, iar alocarea financiară orientativă pentru această intervenție în anul 2023 (contribuția Uniunii în EUR) este de 6.804.000 euro.

La stabilirea suprafeței de referință s-a avut în vedere analiza suprafețelor plătite în perioada de programare 2015-2020.

Beneficiarii acestei subvenții APIA sunt solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) 1305/2013 și (UE) 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Condițiile de eligibilitate pentru intervenția PD-19 – Sprijinul cuplat pentru venit – fructe sunt următoarele:

  • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României cu respectarea definiției fermierului activ prevăzută în legislație;
  • Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS);
  • Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,1 ha;
  • Sprijinul cuplat pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă, cât și pentru industrializare, se acordă fermierilor activi care exploatează livezi de prun, măr, cireş, vişin, cais și piersic;
  • Fermierul trebuie să facă dovada valorificării fructelor, atât în stare proaspătă, cât și pentru industrializare;
  • Fermierul trebuie să facă dovada valorificării unei producții minime per hectar per an, în cazul fructelor pentru industrializare sau consum în stare proaspătă, conform legislației naționale.

Susținerea producției de fructe destinate atât consumului în stare proaspătă, cât pentru industrializare se impune din perspectiva necesității asigurării unor cantități însemnate de fructe în stare proaspătă pentru aprovizionarea piețelor, precum și a necesității de a asigura cu materie primă unitățile de procesare, pentru a le crea posibilitatea să lucreze la capacitate maximă în perioada de valorificare a fructelor.

Susținerea producătorilor din sectorul pomicol contribuie la: dezvoltarea unor servicii eficiente pentru preluarea și desfacerea producției de fructe destinate atât consumului în stare proaspătă, cât și pentru industrializare, la nivelul standardelor europene; valorificarea eficientă a producției într-un mod organizat și obținerea de produse de calitate, care să respecte standardele de comercializare; menținerea activității în bazinele pomicole tradiționale și eficientizarea acesteia, prin aplicarea unor tehnologii care să contribuie semnificativ la economisirea resurselor; asigurarea necesarului de fructe de calitate pentru pentru consum în stare proaspătă, din game sortimentale foarte diversificate, astfel încât să răspundă cerințelor consumatorilor; aplicarea de tehnologii sustenabile care să răspundă schimbărilor climatice

Mai multe detalii privind PD-19 – Sprijinul cuplat pentru venit – fructe (prune, mere, cireșe, vișine, caise, piersici) puteți afla aici.