Subvenții APIA 2023: Sprijinul cuplat pentru bivolițe de lapte

10

Printre intervențiille de pe lista de subvenții APIA 2023 din sectorul zootehnic se află și PD-23 – Sprijinul cuplat pentru venit – bivolițe de lapte.

Alocarea financiară orientativă pentru această intervenție în anul 2023 (contribuția Uniunii în EUR) este de 2.030.280 de euro, cuantumul unitar planificat fiind de 169,19 euro/cap.

Pentru perioada 2023-2027 efectivul planificat pentru care se acordă Sprijinul cuplat pentru venit – bivolițe de lapte este 12.000 capete. La stabilirea efectivului s-a avut în vedere analiza efectivelor de animale plătite în perioada de programare 2015-2020.

Condiții de eligibilitate

Sprijinul cuplat pentru venit – bivolițe de lapte se acordă fermierilor activi, crescători de animale din speciile bovine, care desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul României, şi care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

1. Dețin bivolițe adulte;

2. Bivoliţele de lapte pentru care se solicită SCVZ (Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic) trebuie menţinute în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere, pe o perioadă de reţinere de 4 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată;

3. Efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul Național al Exploatației la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere;

4. Fermierul trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 429/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, iar bivoliţele de lapte pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară.

Pe lângă condiţiile de eligibilitate de mai sus, solicitanţii SCVZ trebuie să respecte normele de condiţionalitate potrivit prevederilor art. 12 și anexei III din Regulamentul (UE) nr. 2021/2115, precum şi prevederilor Capitolului 3.10 din Planul Strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8783 din 7 decembrie 2022, pe întreaga exploataţie cu cod ANSVSA.

DE REȚINUT că sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 4 luni, prevăzută la punctul 2, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

Documente necesare

Documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată pentru intervenția PD-23 – Sprijinul cuplat pentru venit – bivolițe de lapte sunt:


a) copia de pe paşaportul/documentul de identificare unic pe viaţă al fiecărei bivoliţe de lapte pentru care se solicită SCVZ;

b) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivoliţelor pentru care se solicită sprijin cuplat în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară.

Pentru cererile de plată depuse în termen şi în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi, respectiv, cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări.

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează controale administrative şi controale la faţa locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al APIA şi avizate de către direcţia de specialitate din MADR.

De asemenea, APIA verifică administrativ, în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Mai multe detalii privind intervenția PD-23 – Sprijinul cuplat pentru venit – bivolițe de lapte puteți afla aici.