Subvenții APIA 2023: Sprijinul cuplat care îți aduce 605 euro/hectar

771

AgroTV continuă prezentarea schemelor de plăți directe cuplate adresate fermierilor din sectorul vegetal cu intervenția PD-13 – Sprijinul cuplat pentru venit – orez.

Alocarea financiară orientativă pentru această intervenție în anul 2023 (contribuția Uniunii în EUR) este de 3.630.000 de euro, cuantumul unitar planificat fiind de 605 de euro/hectar.

Suprafața planificată pentru care se acordă Sprijinul cuplat pentru venit – orez este 6.000 de hectare.

Beneficiarii acestei scheme de sprijin sunt solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) 1305/2013 și (UE) 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Subvenția APIA pentru orez poate fi încasată de fermierii care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:


– a) desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul României cu respectarea definiției fermierului activ prevăzută în legislație;

– b) sunt beneficiari BISS;


– c) sunt utilizatorii unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS);

– d) exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha și cu o suprafață a parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha;


– e) valorifică o producţie minimă de 4.500 kg/ha orez pe bază de factură sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. În situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producţiei proprii prin documente contabile interne;

– f) fac dovada că utilizează sămânţă certificată însoţită de documentul oficial de calitate a seminţei, certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, cu modificările şi completările ulterioare. Factura de achiziţie a seminţelor este însoţită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea «sămânţă admisă pentru însămânţare», sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea «Necesar propriu» şi «Interzisă comercializarea» sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătoare de seminţe, efectuate în ţări terţe, şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Decizia Consiliului 2003/17/CE, sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 20.

Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la lit. e) și f) este 31 martie a anului următor anului de cerere curent.

Scopul acestor tipuri de subvenții APIA este de a contribui la: asigurarea menținerii nivelurilor de producție și a locurilor de muncă; îmbunătățirea competitivității; asigurarea unui venit pentru fermieri în vederea evitării abandonului activității.