Subvenții APIA 2023: Află cum poți obține sprijinul cuplat de 900 de euro/hectar!

9

Pe lista de subvenții APIA 2023 adresate fermierilor din sectorul vegetal se află și intervenția PD-16 – Sprijinul cuplat pentru venit – sfeclă de zahăr, cu un cuantum unitar planificat de 900 de euro/hectar.

Pentru perioada 2023-2027, suprafața planificată pentru care se acordă Sprijinul cuplat pentru venit – sfecla de zahăr este 20.000 de hectare, iar alocarea financiară orientativă pentru această intervenție în anul 2023 (contribuția Uniunii în EUR) este de 18 milioane de euro.

La stabilirea suprafeței de referință s-a avut în vedere situația sensibilă actuală a sectorului sfeclă de zahăr la nivel național. în special după eliminarea cotelor de producție de zahăr, după cum urmează:

– diminuarea capacității de prelucrare a sfeclei de zahăr, ca urmare a închiderii unor fabrici (după eliminarea cotelor) de la 4 fabrici existente în anul 2017, la 1 fabrică în anul 2022;

– după eliminarea cotelor de producție de zahăr (anul 2017), s-a constatat reducere constantă a suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr, cu circa 20% respectiv de la 28,20 mii ha în anul 2017 la 22,76 mii ha în anul 2020.

Totodată, în anul 2022 suprafața contractată cu sfeclă de zahăr s-a redus la 8,60 mii ha. Comparativ cu anul 2021, în anul 2022 suprafața cu sfeclă de zahăr a scăzut cu aproximativ 38%.

Beneficiarii acestei subvenții APIA sunt solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) 1305/2013 și (UE) 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Condițiile de eligibilitate pentru intervenția PD-16 – Sprijinul cuplat pentru venit – sfeclă de zahăr sunt următoarele:

  • Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României cu respectarea definiției fermierului activ prevăzută în legislație;
  • Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS) și care are categoria de utilizare teren arabil;
  • Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;
  • Fermierul trebuie să încheie un contract de producere și valorificare a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută potrivit legislaţiei naţionale;
  • Fermierul să asigure densitatea medie de cel puțin 6 plante/m2;
  • Fermierul să facă dovadă comercializării unei producții minime prevăzute în legislația națională;
  • Fermierul să facă dovada utilizării semințelor certificate, conform legislației în vigoare.

Acordarea sprijinului voluntar cuplat pentru venit va contribui la: diminuarea pierderilor de venit; menținerea interesului fermierilor în cultivarea sfeclei de zahăr în zonele cu tradiție și favorabilitate, evitându-se abandonarea culturii; asigurarea materiei prime pentru fabricile de zahăr și evitarea închiderii acestora; menținerea locurilor de muncă în unitățile de procesare/fabricile de zahăr; asigurarea unui asolament a sfeclei de zahăr, ca o cultură de bază în zonele de cultivare; menținerea nivelului importurilor de zahăr la nivelul actual pentru acoperirea necesarului de consum.

Mai multe detalii privind PD-16 – Sprijinul cuplat pentru venit – sfeclă de zahăr puteți afla aici.