Subvenții APIA 2023: Sprijinul cuplat pentru ovine și caprine

41

Printre intervențiile aflate pe lista de subvenții APIA 2023 în sectorul zootehnic se află și PD-24 – Sprijinul cuplat pentru venit – ovine și caprine.

Alocarea financiară orientativă pentru această intervenție în anul 2023 (contribuția Uniunii în EUR) este de 80 de milioane de euro, cuantumul unitar planificat fiind de 20 euro/cap.

Pentru perioada 2023-2027 efectivul planificat pentru care se acordă sprijinul este 4 milioane de capete. La stabilirea efectivului s-a avut în vedere analiza efectivelor de animale plătite în perioada de programare 2015-2020.

Condiții de eligibilitate

* În cazul crescătorilor de ovine, sprijinul cuplat pentru venit se acordă fermierilor activi, care desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul României şi care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

 1. dețin un efectiv cuprins între 150 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv pe beneficiar cu excepția celor din UAT-urile din zona montană pentru care se solicită SCVZ (Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic) pentru un efectiv cuprins între 60 şi 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci inclusiv pe beneficiar;
 2. animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCVZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
 3. animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCVZ au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci;
 4. efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul Național al Exploatației;
 5. deţin registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 429/2016 cu modificările si completările ulterioare;
 6. animalele pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie menţinute pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/ menţionate în cerere;
 7. efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere;
 8. berbecii pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscrişi în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală;
 9. efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, pentru care se solicită SCVZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secţiunea principală, la 35 de femele ovine;
 10. efectivul de femele ovine neînscrise şi neînregistrate într-un registru genealogic pentru care se solicită SCVZ respectă raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine;
 11. berbecii cu certificate de origine care atestă respectarea raportului de sexe de minimum 1 berbec la 35 de oi au vârsta de maximum 6 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări și trebuie să fie menţinuți pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere.
 12. solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci beneficiază de SCVZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci.

Pe lângă condiţiile de eligibilitate descrise mai sus, solicitanţii SCVZ pentru ovine trebuie să respecte normele de condiţionalitate potrivit prevederilor art. 12 și anexei III din Regulamentul (UE) nr. 2021/2115, precum şi prevederilor Capitolului 3.10 din Planul Strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8783 din 7 decembrie 2022, pe întreaga exploataţie cu cod ANSVSA.

DE REȚINUT că solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci beneficiază de SCVZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci.

De asemenea, rețineți că sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la punctul 6, au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

Totodată, până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la punctul 6, berbecii prevăzuți la punctul 11 pot intra, respectiv ieşi în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferați temporar pentru păşunat.

* În cazul crescătorilor de caprine, sprijinul cuplat pentru venit se acordă fermierilor activi, care desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul României şi care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

 1. solicită SCVZ pentru un efectiv de minimum 50 şi maximum 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;
 2. animalele din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCVZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
 3. solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie beneficiază de SCVZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie;
 4. femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie din exploataţia cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCVZ să aibă vârsta de maximum 8 ani femelele şi, respectiv, 6 ani ţapii de reproducţie la data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări;
 5. efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul Naționl al Exploatație;
 6. deţin registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 429/2016 cu modificările si completările ulterioare;
 7. femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie menţinute/menţinuţi, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere;
 8. efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere;
 9. ţapii pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscrişi în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală;
 10. efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, pentru care se solicită SCVZ respectă raportul de sexe de minimum un ţap înscris în registrul genealogic al aceleiaşi rase, secţiunea principală, la 35 de femele caprine;
 11. efectivul de femele caprine neînscrise şi neînregistrate într-un registru genealogic pentru care se solicită SCVZ respectă raportul de sexe de minimum un ţap cu certificat de origine la 35 de femele caprine.
 12. țapii cu certificate de origine care atestă respectarea raportului de sexe de minimum 1 țap la 35 de capre au vârsta de maximum 6 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări și trebuie să fie menţinuți pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere.

Pe lângă condiţiile de eligibilitate descrise mai sus, solicitanţii SCVZ pentru caprine trebuie să respecte normele de condiţionalitate potrivit prevederilor art. 12 și anexei III din Regulamentul (UE) nr. 2021/2115, precum şi prevederilor Capitolului 3.10 din Planul Strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8783 din 7 decembrie 2022, pe întreaga exploataţie cu cod ANSVSA.

DE REȚINUT că sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la punctul 7, au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

Totodată, până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la punctul 7, țapii prevăzuți la punctul 12 pot intra, respectiv ieşi în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferați temporar pentru păşunat.

Documente necesare

Documentele specifice pentru intervenția PD-24 – Sprijinul cuplat pentru venit – ovine și caprine, care atestă condiţiile prevăzute la punctele 8-12 pentru crescătorii de ovine, respectiv pentru crescătorii de caprine, sunt:


a) copie de pe paşaportul/ documentul de identificare unic pe viaţă al fiecărui animal pentru care se solicită SCVZ;

b) adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de carne în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, şi înscrierea taurilor de carne în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală.

Documentele specifice pentru intervenția PD-24 – Sprijinul cuplat pentru venit – ovine și caprine se ataşează la cererea de plată până în data de 1 iulie, inclusiv, a anului de cerere.

Pentru cererile de plată depuse în termen şi în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi, respectiv, cea a începerii perioadei de reţinere este data- limită de depunere a cererii de plată fără penalizări.

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează controale administrative şi controale la faţa locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al APIA şi avizate de către direcţia de specialitate din MADR.

De asemenea, APIA verifică administrativ, în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Mai multe detalii privind intervenția PD-24 – Sprijinul cuplat pentru venit – ovine și caprine puteți afla aici.