SUCEVENII INCEP CAMPANIA DE EVALUARE A EFECTIVELOR DE LUP, URS, PISICA SALBATICA SI RAS

669

Aceasta „va avea la bază nivelul pagubelor şi conflictelor înregistrate, situaţia efectivelor reale, comparativ cu cele optime, cât şi tendinţa şi structura populaţiei”, spune Gheorghe Aldea, director executiv al APM Suceava.

 În perioada 2 aprilie – 12 mai, Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Suceava va proceda la evaluarea speciilor de animale strict protejate. Este vorba despre urs, lup, râs şi pisică sălbatică, directorul executiv Gheorghe Aldea precizând că acţiunea are loc conform unei circulare primite de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, precum şi metodologiei elaborate de Direcţia „Biodiversitate” a Ministerului Mediului. Acţiunea de colectare de date despre efectivele în cauză va avea loc în colaborare cu gestionarii de fonduri cinegetice, programarea intervenţiilor de evaluare urmând a fi făcută cunoscută pe pagina web a APM Suceava. Pentru o bună desfăşurare, APM Suceava va solicita participarea la activităţile din teren a reprezentanţilor institutelor de cercetare, Facultăţii de Silvicultură a USV şi organizaţiilor neguvernamentale cu implicare directă în domeniul biodiversităţii. Conform directorului executiv al APM, acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, la evaluare vor lua parte şi custozii ori administratorii acestora. „La finalizarea acţiunii, se vor face propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile de urs, lup, râs şi pisică sălbatică, propuneri care vor avea la bază nivelul pagubelor şi conflictelor înregistrate, situaţia efectivelor reale, comparativ cu cele optime, cât şi tendinţa şi structura populaţiei” a reliefat Gheorghe Aldea, menţionând că baza legală a demersului o reprezintă Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare.