TARIF PENTRU SUPRAVEGHEREA SANITARA VETERINARA DE LA 1 IANUARIE 2019

328

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor propune modificarea Ordinului nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Astfel, pentru asigurarea supravegherii sanitare veterinare în unităţi de industria alimentară care exportă către ţările terţe sau/şi derulează schimburi intracomunitare cu produse de origine animală, operatorii din domeniul alimentar pot solicita direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de pe raza judeţului unde îşi desfăşoară activitatea alocarea unui medic veterinar oficial. Asigurarea supravegherii sanitare veterinare se realizează în baza încheierii unui contract, de la 1 ianuarie 2019. Tariful care se percepe pentru asigurarea supravegherii sanitare veterinare este de 1 euro/tona de materie primă de origine animală recepţionată.