Se schimbă normele! Cum pot beneficia crescătorii de animale de terenuri de la ADS

3

Guvernul facilitează pentru crescătorii de animale concesionarea, arendarea ori închirierea de terenuri de la ADS (Agenția Domeniilor Statului).

Astfel, pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a fost postat spre dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinație agricolă şi înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001.

„Acest proiect vine în sprijinul fermierilor, reglementând modalitățile de punere în practică a  dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 32/2019  a zootehniei, prin care au fost stabilite creșterea și exploatarea, ameliorarea, reproducția și alimentația, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic, precum și conservarea patrimoniului zoopastoral”, se arată într-un comunicat al MADR.

O prevedere importantă a acestei legi o reprezintă concesionarea/arendarea/închirierea de terenuri de la ADS de către crescătorii de animale, prin atribuire directă sau prin procedură concurențială, în condițiile în care aceștia nu dispun de alte terenuri cu destinație agricolă concesionate/arendate/închiriate.

„Adoptarea actului normativ în forma propusă va avea un impact pozitiv, în special asupra mediului rural din zonele defavorizate unde se regăsesc numeroși crescători cu efective reduse sau medii de animale, ce nu dispun de alte terenuri cu destinație agricolă concesionate/arendate/închiriate, dar și asupra bugetului de stat prin realizarea de venituri suplimentare”, se menționează în comunicatul citat.

Potrivit reprezentanților MADR, condițiile de eligibilitate esențiale pentru accesarea acestor terenuri de la ADS sunt următoarele:

– crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, trebuie să asigure încărcătura optimă de minimum 0,3 UVM/ha

– beneficiarii trebuie să aibă vechime în creşterea animalelor de cel puţin 5 ani dovedită cu înscrierea animalelor în Registrul naţional al exploataţiilor şi Registrul agricol al unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia tinerilor fermieri crescători de animale

– deținerea unui sediu/punct de lucru sau a domiciliului dovedit cu acte de proprietate/înscrisuri de la registrul comerţului sau documente de identitate pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află respectivele terenuri cu destinaţie agricolă.

Mai multe despre condițiile de eligibilitate, documente necesare, termene și proceduri privind concesionarea, arendarea ori închirierea de terenuri de la ADS de către crescătorii de animale puteți afla accesând aici proiectul de act normativ.