TRATAMENTE FITOSANITARE CE TREBUIE APLICATE LA POMII FRUCTIFERI SI VITA DE VIE

339

Direcţia Agricolă Tulcea a prezentat luna aceasta un raport al tratamentelor fitosanitare ce trebuie aplicate obigatoriu pentru a combate apariţia bolilor la pomi şi viţă de vie.

Condițiile climatice din ultima perioadă au dus la apariţia unor agenţi patogeni la plantaţiile de pomi: monilioza, antracnoza, ciuruirea micotică  bacteriană, afide, omizi.  Pentru rezolvarea situației este necesar să se apeleze la o serie de tratamente cu produse pentru protecţia plantelor pentru combaterea acestora iar tratamentele fitosanitare să se execute la momentul optim, cu respectarea dozelor  concentraţiilor recomandate. În cazul atacului incipient (ramuri izolate cu atac), dăunătorul se poate combate prin îndepărtarea cu mijloace mecanice a lăstarilor atacaţi. 

Pentru a ajuta planta atunci când temperaturile sunt prea ridicate este important să se aplice lucrări de fertilizare cu potasiu. Potasiul creşte gradul de utilizare a apei de către plante, astfel calitatea  fructelor este mărită considerabil, toleranţa la secetă crește și măreşte rezistenţa la boli sporind rezistenţa fructelor și legumelor la condiţiile de depozitare.

Este recomandat ca pe timpul toamnei să se aplice tratamente cheie în plantaţiile de măr, prun, păr şi vişin

Patrimoniul pomicol al judeţului Tulcea este de 762 ha de livezi, din care 312 ha livezi pe rod, 125 ha livezi tinere neintrate pe rod, 38 ha livezi nou plantate şi 287 ha teren în pregătire.

Pentru o producţie de calitate, la plantațiile de vie se recomandă aplicarea mai multor  tratamente cu fungicide, insecticide sau erbicid pentru a diminua pe cât posibil pagubele produse de boli. Anumite tratamente vor fi aplicate ţinând cont şi de condiţiile de climă. Tăierea și stropirea pe toată durata de vegetaţie a viţei de vie este o condiție necesară pentru sănătatea plantației. Aceste tratamente sunt lucrări de bază pentru a asigura obţinerea unor producţii de struguri superioare  din punct de vedere calitativ și cantitativ. Viţa de vie trebuie prăşită atunci când este în vegetaţie. Acest procedeu asigură afânarea solului, iar tratamentele fitosanitare trebuie efectuate de mai multe ori pe an. Dăunători precum molia viței sunt ţintiţi la distanță tot prin tratamente aplicate de 3-4 ori pe an.

Întreţinerea plantaţiilor continuă cu fertilizarea solului, care se efectuează toamna, o dată la patru ani arătura de toamnä.  În luna august se aplică ultimele tratamente în plantaţiile de vii.  Se va face desfrunzitul parţial al soiurilor de viță de vie de masă se vor recolta strugurii de masă cu timp de coacere mijlociu.

Patrimoniul viticol al judeţului este de 7422 ha de vie, din care 5629 ha vii pe rod, 776 ha vii neintrate pe rod şi 1017 ha teren în pregătire.