ULTIMĂ ORĂ! Ghidul solicitantului pentru instalarea tinerilor fermieri 2023

4

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, în consultare publică, ghidul solicitantului pentru intervenția DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, linie de finanțare care urmează să fie lansată anul acesta.

Potrivit ghidului publicat pe site-ul AFIR, pentru a fi eligibili pentru instalarea tinerilor fermieri, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • deținerea de competențe adecvate în domeniul agricol, pentru ramura agricolă vizată în
  proiect (vegetal/zootehnic/mixt):

  • studii medii/superioare, SAU
  • formare profesională prin studii/curs de calificare conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională, SAU
  • competențe dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională, SAU
  • evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale, SAU
  • experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole, SAU
  • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.
 • Solicitantul figurează în sistemul IACS cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Solicitantul să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
 • Solicitantul trebuie să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 8.000 SOC pentru zona montană, respectiv 12.000 SOC și maximum 100.000 SOC, la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul depune, odată cu Cererea de Finanţare, un plan de afaceri viabil care va cuprinde:
  • situația inițială a exploatației constituită din minimum 8.000 SOC şi maximum 100.000 SOC în zona montană, respectiv minimum 12.000 SOC şi maximum 100.000 SOC pentru pentru restul teritoriului național;
  • obiectivele și acțiunile ce urmează a fi dezvoltate de solicitant care să demonstreze viabilitatea planului de afaceri;
  • investițiile în acord cu obiectivele proiectului vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil;
  • calendarul de implementare a planului de afaceri.

Potrivit ghidului consultativ pentru instalarea tinerilor fermieri 2023, sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de implementare de maximum trei ani
sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă și este de 70.000 de euro.

Solicitantul trebuie să facă dovada că valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puţin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.