Ești crescător de vaci de lapte? Primești ajutor bunăstare animal dacă depui aceste acte

5

De anul acesta, crescătorii de vaci de lapte primesc ajutorul pentru bunăstarea animalelor. Potrivit Planului Național Strategic 2023-2027, cuantumul ajutorului pentru 2023 este de 100,18 euro/UVM/an.

Publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii, proiectul de ordin MADR arată care sunt documentele pentru plata subvențiilor din agricultură în perioada 2023-2027 și de ce acte au nevoie crescătorii de vaci de lapte pentru a obține acest sprijin financiar.

Art. 48. Documentul care se depune împreună cu cererea de plată pentru eco-schema vaci lapte este copia autorizației/înregistrării sanitar- veterinare aferentă exploatației pentru care se încheie angajamentul voluntar anual.

Art. 49.-(1) Documentele specifice care atestă îndeplinirea cerințelor specifice și care se depun împreună cu decontul justificativ sunt:

a) mișcarea lunară și cumulată din care rezultă efectivul de vaci de lapte aflat sub angajament;

b) pentru cerința referitoare la starea tehnică a echipamentelor de muls:

(i) copie a contractului de servicii /mentenanță, pentru verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls;

(ii) copie a facturii/facturilor pentru serviciile prestate și a documentului care face dovada plății acestora;

(iii) copie a raportului emis / a procesului /proceselor verbale din care rezultă verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls.

c) pentru cerința referitoare la schimbarea manșoanelor aparatelor de muls:
(i) copie a facturii/facturilor de achiziție a manșoanelor;
(ii) copie a fișei de magazine, dacă există manșoane pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
(iii) copii ale bonurilor de consum;
(iv) copii ale proceselor verbale din care rezultă data operațiunii/operațiunilor de înlocuire a manșoanelor și aparatele de muls pentru care au fost efectuate înlocuirile.

d) pentru cerința referitoare la utilizarea produselor pentru îngrijirea ugerului:
(i) copie a facturii/facturilor de achiziție a produselor folosite pentru igiena ugerului;
(ii) copie a fișei de magazie, dacă există produse pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
(iii) copii ale bonurilor de consum;
(iv) copie a registrului de evidență a aplicării produselor, care va cuprinde date despre locația/grajdul în care se află efectivul de animale, data aplicării (înainte /post muls), efectivul de animale pentru care s-au aplicat produse la fiecare mulsoare și cantitatea produselor;

e) pentru cerința referitoare la sănătatea ongloanelor:
(i) copie a contractului de prestări servicii de trimaj, de la agentul economic care deține codul CAEN 7500;
(ii) copie a facturii/ facturilor de la medicul veterinar/ tehnician / personal specializat/ care atestă efectuarea operațiunilor de trimaj;
(iii) copii ale proceselor verbale din care rezultă data acțiunii / acțiunilor de trimaj însoțite de detalierea efectivului pe crotalii;

f) pentru cerința referitoare la îmbunătățirea zonei de odihnă:
(i) copie a facturii/facturilor de achiziționare/ a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut;
(ii) copie a fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
(iii) copie a registrului de evidență, completat zilnic, din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 4kg/cap/zi.

Decontul și documentele specifice prevăzute se depun semestrial, respectiv în luna iulie pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie, în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea desfășurată în perioada 1 iulie – 31 decembrie.

Cerințele generale pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei vaci lapte 

Crescătorii de animale care se încadrează în categoria fermierilor activi trebuie să îndeplinească cerințele generale prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:

a) dețin vaci de lapte adulte, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. ff) din hotărâre, identificate și înregistrate în Baza Națională de Date, definită potrivit art. 1 pct. 5 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor nr.208/2022;
b) exploatația de vaci de lapte adulte este înregistrată sau autorizată sanitar veterinar, conform legislației în vigoare.

 Cerințele specifice pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei vaci lapte

a) pentru sprijinul „evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului”:
(i) verifică starea tehnică a echipamentelor de muls de cel puțin 3 ori/an;
(ii) schimbă manșoanele aparatelor de muls la un interval de maxim 4 luni, respectiv de cel puțin 3 ori pe an, rezultând un număr mediu de 1,2 manșoane/cap vacă de lapte adultă/an de angajament;
(iii) utilizează minimum 3 kg produse/cap vacă de lapte adultă/an pentru întreținerea ugerului, premergător mulsului și post muls;
b) pentru sprijinul „sănătatea ongloanelor”, efectuează anual cel puțin două acțiuni de trimaj pentru fiecare vacă de lapte adultă;
c) pentru sprijinul „îmbunătățirea zonei de odihnă”, utilizează o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 4 kg/cap vacă de lapte adultă /zi.