VIITOARELE CHELTUIELI IN CADRUL PAC TREBUIE SA SE BAZEZE PE TINTE AMBITIOASE SI RELEVANTE

653

Curtea de Conturi Europeana a pledat pentru ca viitoarele cheltuieli efectuate in cadrul politicii agricole comune (PAC) sa fie bazate pe tinte ambitioase si relevante in ceea ce priveste performanta, respectand in acelasi timp pe deplin cerintele referitoare la legalitate si la regularitate. De asemenea, potrivit Curtii, fondurile trebuie sa fie cheltuite acolo unde pot aduce o valoare adaugata europeana semnificativa.

Acest apel a fost lansat de Curte intr-un document de informare cu privire la viitorul PAC, elaborat ca raspuns la comunicarea Comisiei Europene privind viitorul sectorului alimentar si al agriculturii dupa 2020. PAC face in prezent obiectul unei revizuiri, intrucat actuala perioada de sapte ani utilizata pentru planificarea finantelor UE se incheie in 2020.

Curtea considera ca anumite masuri din cadrul PAC nu au obiective clare. De exemplu, obiectivul masurii de„inverzire” introduse de ultima reforma a PAC – acela de a imbunatati performanta de mediu a PAC – nu era insotit de tinte specifice referitoare la contributia acestei masuri la mediu si la clima. Acolo unde este posibil, obiectivele ar trebui sa fie cuantificate, nu numai in cazul realizarilor, ci si in cazul rezultatelor si al impactului.

„Este posibil ca fondurile pentru agricultura sa fie alocate acolo unde este probabil ca ele sa fie cheltuite in intregime, iar nu acolo unde ele raspund unor nevoi-cheie si produc rezultate”, a declarat domnul Joao Figueiredo, membrul Curtii de Conturi Europene responsabil de documentul de informare. „Aceasta abordare reflecta o cultura a cheltuielilor mai degraba decat o cultura a performantei.”

Curtea ia nota de faptul ca mai multe dintre recomandarile pe care le-a formulat de-a lungul anilor au fost luate in considerare de catre Comisie, care si-a facut cunoscuta ambitia de a crea un cadru nou, bazat pe performanta. Curtea a observat insa ca anumite statistici nu respecta criteriile pe care le-a stabilit in unele dintre rapoartele sale anterioare si ca este probabil ca masurile sprijinite sa fie similare cu masurile care au beneficiat de sprijin in trecut.

In prezent, nu exista un sistem statistic al UE capabil sa furnizeze informatii cu privire la nivelul de trai al populatiei agricole. Curtea a solicitat in repetate randuri elaborarea unor astfel de date, care sa poata sta la baza unei politici ce vizeaza asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populatia agricola si care sa poata servi si pentru alte obiective ale PAC.

Un element-cheie al conceptului propus de Comisie este un „nou model de a obtine rezultate”, care este bazat pe o mai mare flexibilitate si subsidiaritate si care incredinteaza statelor membre o responsabilitate crescuta in ceea ce priveste performanta. In opinia Curtii, pentru ca noul model sa se bucure de succes, sunt necesare urmatoarele elemente:

  • masuri bazate pe dovezi stiintifice si statistice solide, care sa produca in mod clar rezultatele dorite;
  • tinte relevante, ambitioase si verificabile pentru noile „planuri strategice privind PAC”, aliniate la obiectivele UE;
  • un cadru robust de monitorizare si de evaluare a performantei;
  • un lant solid in materie de audit si de asigurare a raspunderii de gestiune, care sa ofere o asigurare in ceea ce priveste atat conformitatea, cat si performanta.

Curtea de Conturi Europeana