Vrei să-ți cumperi utilaje noi cu fonduri europene? Iată condițiile

8

Fermierii care vor să își cumpere utilaje noi cu fonduri europene au această posibilitate și în exercițiul financiar 2023-2027. Planul Național Strategic (PNS) cuprinde o intervenție dedicată special modernizării fermelor vegetale, intitulată ”DR-13 – Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal”.

Această linie de finanțare înlocuiește practic fosta submăsură 4.1. Bugetul total pentru întregul exercițiu financiar este de 100 de milioane de euro, iar apelul pentru depunerea proiectelor ar urma să înceapă abia din 2025, conform calculelor prezentate de Ministerul Agriculturii în PNS.

Beneficiarii eligibili pentru achiziția de utilaje vor fi:

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Condiții de eligibilitate pentru achiziția de utilaje cu fonduri europene:

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de
  finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnicoeconomice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;

Investițiile eligibile sunt următoarele:

 • Vor fi sprijinite investițiile corporale legate de:
  • extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de câmp, prin achiziția de echipamente și utilaje agricole performante;
  • achiziția de remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă), inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
  • achiziționarea de utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
  • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale și de agricultura de precizie;
  • achiziția de echipamante de irigații atât pentru înființarea şi/sau modernizare în cadrul fermei (doar simple achiziții care nu implică lucrări de construcții-montaj).
 • Vor fi sprijinite investițiile necorporale legate de:
  • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului etc.

Valoare maximă a sprijinului public din fonduri europene pe care pot să îl primească fermierii va fi 300.000 euro/proiect, cu o intensitate de maximum 65% din costurile eligibile.