Cum putem asigura cultura de grâu împotriva căderii plantelor?

2
Cum putem asigura cultura de grâu împotriva căderii plantelor?

Căderea plantelor de cereale constă într-un defect de rigiditate la baza tulpinilor plantei. Rigiditatea bazei tulpinii se formează la începutul alungirii paiului și depinde atât de viteza de alungire a primelor  noduri, cât și de calitatea structurală a tulpinii. Căderea plantelor de la nivelul rădăcinilor este una dintre cele mai comune forme de cădere (în special la cultura de grâu), unde cauza o reprezintă o perioadă lungă cu precipitații care nu mai permit ancorarea suficientă a rădăcinilor.  

Pentru optimizarea alungirii internodiilor și reducerea riscului de cădere pot fi utilizate produsele de tip regulatori de creștere.  

În cadrul evenimentului Ziua Grâului Bărăgan vor fi prezentate un numar de 42  soiuri de grâu iar genetica provine de la 9 companii producătoare de seminte.  Întreaga platformă a fost semănată în aceleași condiții și tratamentele cu  produsele fitosanitare se aplică unitar pe suprafață.  

Diversitatea soiurilor de grâu din cadrul evenimentului Ziua Grâului Bărăgan face ca riscul de cădere să  fie mare. Astfel pentru optimizarea alungirii internodiilor și reducerea riscului de cădere se utilizează  produsul Ormet, din portofoliul companiei ADAMA, in doza de 0.75 l/ha. Produsul este un regulator  de creștere pe bază de etefon, ce are ca efect direct îngroșarea paiului și creșterea suprafeței foliare  pentru a îmbunătăți recoltatul.  

Regulatorii de creștere trebuie aplicați în cele mai bune condiții pentru a profita la maximum de  potențialul lor. Aplicarea tratamentului se realizează pe culturile sănătoase și în condiții climatice  favorabile. Diferitele strategii de control sunt posibile în funcție de nivelul riscului fiziologic de cădere.  

Acest regulator acționează împotriva căderii, unde eficacitatea acestuia poate duce la scurtarea  nodurilor, reducând astfel înălțimea și/sau îngroșând pereții tulpinii. Strategia de combatere a căderii  trebuie adaptată în funcție de nivelul de risc. Densitatea mare de semănat poate duce la o predispunere  la cădere și în același timp alegerea soiurilor cu o înălțime mare a tulpinii.  

Aplicarea regulatorilor de creștere în condiții meteorologice favorabile 

Pentru a evita orice risc de fitotoxicitate pentru plantă și pentru a optimiza eficiența produselor, acestea  trebuie aplicate culturilor în stare bună (fără boli) și dacă este posibil, în condiții climatice  corespunzătoare, temperaturi blânde fără amplitudini termice mari, lumina bună și umiditate relativă a  aerului de peste 60%.  

De exemplu, nu ar trebui realizat tratamentul dacă sunt preconizate temperaturi mai mici de 8 °C sau  mai mari de 15 °C în zilele următoare aplicării, în condiții de uscăciune, tratamentul trebuie amânat.